GRF GRF GRF
НАСТАВНИЦИ ГОСТУЈУЋИ ПРОФЕСОРИ
Slobodan Simonović
др Слободан Симоновић

диплoмирани грађевински инжењер

Звање редовни професор
Биографија Проф. др Слободан Симоновић је стално запослен као редовни професор на Универзитету Западног Онтарија у Лондону у Канади и директор Института за смањење катастрофалног ризика на истом универзитету. Проф. Симоновић има дугогодишње искуство у истраживању, образовању и стручној делатности у области вода, хидротехнике и водопривреде. Објавио је изузетно велики број публикација (285 радова у међународним часописима и преко 190 радова на конференцијама), међу којима је и неколико значајних књига преведених на више језика. Као заменик уредника или члан уређивачког одбора учествује у уређивању више часописа у области водопривреде. Публикације проф.Симоновића имају преко 13600 цитата. Предавач је на курсевима на студијским програмима грађевинарства и водопривредних система, и држао је по позиву курсеве и предавања за инжењере хидротехнике у многим земљама. Активан је у међународним и националним професионалним организацијама. Добитник је већег броја награда и признања за изузетна достигнућа у образовним и истраживачким активностима. Међу њима посебно место заузима избор Проф. Симоновића у Канадску инжењерску академију - Canadian Academy of Engineering (2013) и Канадску академију наука и уметности - Royal Society of Canada (2020).
Е-маил simonovic@uwo.ca
Лични веб линк