Poslediplomska i doktorska nastava

Kurs Mehanika fluida

Literatura

Linkovi

 

images

 

 

Kurs Mehanika fluida

Zvaničan program kursa >>>

 

Školsku 2017/18 je zvanično upisalo 3 studenta. Od toga jedan je Dejan Dimkić, koji je još davne 2007/08 položio Fluide ali je iz formalnih razloga morao da se upiše po novom programu. Drugi kandidat je Andrija Nedeljković, koji je 2014/15 odslušao Fluide ali nije još položio. Jedini pravi kandidat je Nevena Andjelić. Program mentorskog rada >>> je uspešno savladala.

U okviru modeliranja turbulencije radila je i seminarski rad (bočno suženje u pravougaonom kanalu) koji je prezentovala 23.05.2018 >>>.

 

Školsku 2016/17 je upisalo 4 studenta >>> ali je jedan već ranije odslušao i uspešno položio predmet. Rad sa studentima je mentorski sa definisnanim zadacima i rokovima >>> koje su doktoranti uspešno savladali.

U okviru modeliranja turbulencije, uvodno predavanje je držao Damjan Ivetić >>> a praktični zadaci su rađeni pomoću NaysCUBE solvera (IRIC softver, link: http://i-ric.org/en/). Finalni rezultati seminarskih radova su prezentovani 4. maja 2017, i možete ih ovde videti: Predrag Vojt (potopljeni bočni preliv) >>>, Ranka Erić (opstrujavanje stuba) >>> i Dejan Milošev (simulacija tečenja u lab. kanalu) >>>.

 

Školska 2015/16 je će ostati verovatno upamćena po broju dobrih studenata doktorskih studija >>>. Mada su postojali uslovi da se drže predavanja na tabli (jednom nedeljno, po podne, posle posla, ne verujem da je efikasno ako profesor piše po tabli a slušaoci spavaju ili ne dolaze...), zbog efikasnosti rada zadržana je mentorska nastava ali sa povećanim brojem zadataka >>> (6 kolokvijuma) i predavanjem iz oblasti modeliranja turbulencije (predavanje drži Nenad Jaćimović) >>>. Nakon predavanja, studenti su dobili individualne zadatke >>> koje su radili pomoću NaysCUBE solvera (IRIC softver, link: http://i-ric.org/en/).

Snimak uz zadatak 7 >>> (snimio masterant Jovan Đorđević, april 2016).

Evo i studentskih rešenja postavljenih zadataka >>> (zajednički se rade po dva zadatka, osim poslednjeg, parametre zadatka se prilagodjavaju potrebama):  Zadatak 1 i 2: >>>, Zadatak 3 i 4 >>>, Zadatak 5 i 6 >>> i Zadatak 7 >>>.

 

Školske 2014/15 predmet sluša jedan legalan i jedan ilegalan student >>> po programu >>> . Ove školske godine nije rađen seminarski iz CFD-a.

 

Školske 2013/14 predmet slušaju dva nova kandidata i dva koja su upisala ranije  >>> po sličnom programu kao i prošle godine >>> . Kao peti kolokvijum iz modeliranja turbulencije, svi su radili model dela riblje staze. Ovde mozete videti prezentacije (PDF): ZTopalovic, NZlatanovic, MJockovic i JNikolic. Ako poziv na spoljne filmiće ne radi iz PDFa, možete ih odvojeno preuzeti: NZlatanovica i MJockovica.

 

Školska 2012/13 je "mrsna" po pitanju broja doktoranata >>> ali ne slušaju baš svi predavanja. Zbog toga se kurs opet organizuje kao mentorska nastava >>> sa 4 kolokvijuma i predavanjem iz oblasti modeliranja turbulencije (predavanje drži Nenad Jaćimović) >>>. Nakon predavanja, studentima je podeljen software iIRIC
(link: http://i-ric.org/en/), obja
šnjeno ukratko korišćenje NaysCUBE solvera i podeljeni su zadaci koje su tri kandidata uspešno odbranila: >>> >>> >>> (seminarski se priznaje kao jedan zadatak na ispitu).

 

Školska 2011/12 je dotakla dno – broj aktivnih doktoranata je nula >>>.

 

Školske 2010/11 broj doktoranata i dalje pada, pa ih je bilo troje na početku kursa, a završio je samo jedan >>>. Kurs se organizuje kao mentorska nastava >>> sa 4 kolokvijuma i izlaganjem umesto 5-tog kolokvijuma >>>.

 

Školske 2009/10 broj doktoranata i dalje pada, sada ih je samo 2 >>> . Kurs se organizuje kao mentorska nastava. Program kursa je sličan kao i prethodne godine >>>.

 

Školske 2008/09 na doktorskom kursu su samo 3 doktoranta >>> pa se ne drže klasična predavanja. Oblast koja je pokrivena kursom: >>>

 

Školske 2007/08 je prvi put održan doktorski kurs na kome učestvuje 12 doktoranata >>>

 

Školske 2002/03 je prvi put održan magistarski kurs >>>, spisak studenata: >>>. Pored redovnog materijala koji je predavan, gostovali i dr Marko Ivetić sa predavanjem o direktnoj simulaciji turbulencije >>> kao i mr Biljana Trajković sa primerima upotrebe CFD softwarea >>>.

 

 

Literatura

Za spremanje ispita iz Mehanike fluida na poslediplomskoj nastavi napisane su knjige:

 

*  Georgije Hajdin: Mehanika Fluida I (Osnove) >>>

*  Georgije Hajdin: Mehanika Fluida II (Uvodjenje u hidrauliku) >>>

*  Dušan Prodanović: Mehanika Fluida za studente Građevinskog fakulteta >>>

 

Studentima su na raspolaganju još i:

 

*  Skripta iz turbulencije (skeniran materijal) Dušana Prodanovića >>> (u formi pojedinačnih stranica ili kao PDF)

*  Kontrolni zadaci rađeni tokom 2007/08 >>>

*  Zbirka zadataka prof. G. Hajdina >>>

*  Predavanja dr Marka Ivetića o direktnoj simulaciji turbulencije >>>

*  Prezentacija mr Biljane Trajković o primeni CFD software-a >>>

*  Predavanja dr Nenada Filipovića o primeni CFD software-a >>>

*  Predavanje Nenada Jaćimovića o numeričkom modeliranju >>>

 

Linkovi

*  Linkovi za Mehaniku Fluida >>>

*  Sajt Hidro smera http://hikom.grf.bg.ac.rs