Čedo Maksimović

Anita Stojimirović

Slobodan Đorđević

Dušan Prodanović

Ana Deletić

Vojislav Marinković

 

ZBIRKA ZADATAKA

IZ MEHANIKE FLUIDA

sa rešenim ispitnim rokovima

 

treće izdanje

Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Beograd, 2002

 

Link ka kompletnoj zbirci (4MB) >>>

 

Linkovi ka pojedinim delovima Zbirke:

Naslovna strana >>>     Unutrašnja strana 1 >>>     Unutrašnja strana 2 >>>

Sadržaj >>> 

Predgovor >>> 

Testovi

            Osnovni pojmovi >>> 

            Osnovne jednačine >>> 

            Veze između napona i deformacija >>> 

            Turbulentna strujanja >>> 

            Dimenzionana razmatranja i sličnost strujanja >>> 

            Kombinovani zadaci >>> 

            Praktični zadaci >>> 

            Rešenja testova >>> 

Zadaci

            Hidrostatika >>> 

            Tečenje pod pritiskom >>> 

            Tečenje sa slobodnom površinom >>> 

            Otpori trenja i oblika >>> 

Kompletni ispitni rokovi (testovi i zadaci)

            Postavke >>> 

            Rešenja ispitnih rokova >>>