Literatura

Knjige i zbirke

web zbirka zadataka

Linkovi

 

 

 

Knjige i zbirke

Kao literatura za ovaj kurs napisane su četri knjige i jedna zbirka zadataka:

 

·       Prodanović Dušan: Mehanika Fluida za studente Građevinskog fakulteta >>>

·       Georgije Hajdin: Mehanika Fluida >>>

·       Georgije Hajdin:  Mehanika fluida II (Uvođenje u hidrauliku)  >>>

·       Georgije Hajdin:  Mehanika fluida III

·       Grupa autora: Zbirka zadataka iz mehanike fluida (2002. godina) >>>

web zbirka zadataka

Na ovom linku može se naći web izdanje zbirke u pripremi koja služi za vežbanje zadataka koji se pojavljuju na računskim vežbama i računskom delu ispita. Studenti koji pronađu računsku grešku ili grešku  u postavci zadatka, koja se prizna kao značajna, biće nagrađeni ...>>>

 

Pored ovih zadataka, započet je i projekat pripreme materijala za Moodle nastavnu platformu ...>>>

Linkovi

Objašnjenja svih vežbi >>>

Ispitni rokovi >>>

Laboratorijske vežbe (stari program) >>>

Postavke laboratorijskih vežbi (stari program) >>>

Slike laboratorijskih vežbi (stari program) >>>

Ostali linkovi iz Mehanike fluida >>>

Sajt Hidro smera http://hikom.grf.bg.ac.rs