Često postavljana pitanja

Sadržaj

 

Da li treba da se konsultujem sa starijim kolegama oko polaganja ispita?

Ne treba. Od 2013/14 uveden je nov način bodovanja rada studenata tokom godine koji se može naći u objašnjenjima organizacije kursa i koji će biti objašnjen na uvodnim časovima vežbanja. Uvek je bolje pitati profesore i asistente nego se oslanjati na pogrešne informacije.

 

Gore

Kako se polaže ispit?

Ispit se sastoji iz dva dela : računskog i teoretskog. Računski deo ispita ima tri zadatka (H, C, O) koji se rade 3 sata. Student ima mogućnost da pohađanjem vežbi i prelaznim ocenama na računskim i laboratorijskim vežbama se oslobodi odgovarajućeg zadatka. Takođe, student može da popravi odgovarajuću ocenu izradom tog zadatka na računskom delu ispita. Teorijski deo ispita polaže se pismeno radeći test od 8 pitanja u trajanju od 1 sata.

 

Gore

Da li postoje kolokvijumi?

Pogledati uputstvo dobijeno uz objašnjenja vežbi.

 

Gore

Da li može da se položi ispit u toku godine?

Urednim pohađanjem računskih vežbi, radom na času i uspešno urađenim domaćim zadacima moguće je osloboditi se računskog dela ispita (30+30 poena). Test (teoretski deo ispita) moraju da polažu svi studenti.

Gore

Koliko puta smem da izostanem sa vežbi a koliko sa predavanja?

Sa računskih vežbi student sme da izostane najviše dva puta. Predavanja nisu obavezna, ali profesori vode evidenciju i po potrebi je konsultuju.

Gore

Ako izostanem sa vežbi da li moram da donesem opravdanje?

Ne.

 

Gore

Da li smem da izostanem sa laboratorijskih vežbi ili da promenim termin vežbanja?

Ne. Laboratorijske vežbe se obavljaju delom u učionicama, a delom u hidrauličkoj laboratoriji koja ima ograničene kapacitete pa je rad na ovim vežbama otežan. Zbog toga je izuzetno važno da se studenti pridržavaju rasporeda koji će biti blagovremeno istaknut.

 

Gore

Da li mogu da budem izbačen sa vežbi i ne dobijem overeno prisustvo?

Nepoštovanje radne discipline u toku vežbi i predavanja povlači pravo asistenta ili profesora da udalji studenta iz sale. Ukoliko se radi o računskim vežbama student ne dobija potpis za prisustvo i dobija neprelaznu ocenu na toj vežbi.

 

Gore

Da li smem da koristim literaturu na ispitu?

Na računskom delu i na teoretskom delu ispita, dozvoljeno je korišćenje zvanične knjige predmeta i overenog elaborate kandidata koji polaže ispit. Bilo koji drugi material nije dozvoljen i korišćenje istog će dovesti do isključenja kandidata sa polaganja ispita.

 

Gore

 

 

Poslednja izmena: 03.12.2012