Generacije pre 2005-te godine

Prvi sajt predmeta

 

Description: images

 

 

 

Prvi ozbiljniji Internet sajt za predmet Mehanika Fluida je postavljen za studente školske 2001-02 godine. Sajt je napravljen u nešto drugačijem stilu i ovde se daje iz istorijskih razloga >>>

 

Sajt je napravio Nenad Jaćimović. U to davno PreBolonjsko doba, predmet Mehanika Fluida se slušao u IV (letnjem) semestru, sa fondom sati 3+3

 

Linkovi koji ne rade

Linkovi ka nastavnom materijalu, interaktivnim testovima kao i poslediplomskoj nastavi ne rade, već treba koristiti linkove sa glavnog Frame-a.

 

Interesantan link ka kolokvijumima

Pogledajte kako su izgledali kolokvijumi (sa rešenjima) koji su se držali školske 2003-04 i 2004-05 godine >>>

Program predavanja

Program predavanja za 2001-02 >>>

Program predavanja za 2002-03 >>>

Program predavanja za 2003-04 >>>

Program predavanja za 2004-05 >>>

 

Spiskovi studenata

Spisak studenata po grupama 2000-01 >>>

Spisak studenata po grupama 2001-02 >>>

Spisak studenata po grupama 2002-03 >>>

Spisak studenata po grupama 2003-04 >>>

Spisak studenata po grupama 2004-05 >>>

 

Laboratorijske vežbe

Laboratorijske vežbe su se održavale u drugoj polovini maja meseca, u Laboratoriji Instituta za hidrotehniku. Pravljene su male grupe od po 25 do 30 studenata, pa se radilo „udarnički”. Primer rasporeda za školsku 2000-01 >>>

 

Vežbe koje su rađene (2005-06) >>>

 

Foto album laboratorijskih vežbi (2005-06) >>>