Generacija 2017-2018

Organizacija kursa

Linkovi za važne informacije

Primeri vežbi

Fotografije sa laboratorijskih vežbi

Rezultati ispita

 

 

 

 

Organizacija kursa

Kurs iz Mehanike fluida je osmišljen tako da studenti kroz aktivno učešće na predavanjima i vežbama savladaju gradivo kursa. Kurs ima 2 časa predavanja i 2 časa vežbanja nedeljno.

Na ovoj stranici studenti koji slušaju kurs u školskoj 2017-2018 godini mogu pratiti važne informacije i obaveštenja vezana za ovaj predmet koja će se redovno ažurirati. Takođe sva objašnjenja vežbi i svi papiri koji se dele na časovima vežbanja mogu se ovde naći.

Studenti se pozivaju da redovno koriste ovu stranicu za vreme slušanja kursa, kako bi sebi otklonili ili razjasnili neke nedoumice.

Linkovi za važne informacije

Nastavnici >>>

Objasnjenje organizacije kursa >>>

Preliminarni spiskovi studenata sa dodeljenim asistentima >>>

Termini za konsultacije >>>

Raspored za tekuću generaciju >>>

Primeri vežbi

PDF verzije primera urađenih vežbi:

    >>H1-sreda<<           >>C1-sreda<<           >>O1-sreda<<

 

    >>H1-petak<<           >>C1-petak<<           >>O1-petak<<

   >>H2-sreda<<           >>C2-sreda<<           >>O2-sreda<<

   >>H2-petak<<           >>C2-petak<<           >>O2-petak<<

   >>H3-sreda<<           >>C3-sreda<<           >>O3-sreda<<

   >>H3-petak<<           >>C3-petak<<           >>O3-petak<<

PDF verzije objašnjenja vežbi >>>

Fotografije sa laboratorijskih vežbi

Lab vežbe 1

 

Lab vežbe 2

 

Lab vežbe 3

Rezultati ispita