Generacija 2014-2015

Organizacija kursa

Linkovi za važne informacije

Primeri vežbi

Fotografije sa laboratorijskih vežbi

Rezultati ispita

 

 

IMG_1735-sreda-08-10

 

 

Organizacija kursa

Kurs iz Mehanike fluida je osmišljen tako da studenti kroz aktivno učešće na predavanjima i vežbama savladaju gradivo kursa. Kurs ima 2 časa predavanja i 2 časa vežbanja nedeljno.

Na ovoj stranici studenti koji slušaju kurs u školskoj 2014-2015 godini mogu pratiti važne informacije i obaveštenja vezana za ovaj predmet koja će se redovno ažurirati. Takođe sva objašnjenja vežbi i svi papiri koji se dele na časovima vežbanja mogu se ovde naći.

Studenti se pozivaju da redovno koriste ovu stranicu za vreme slušanja kursa, kako bi sebi otklonili ili razjasnili neke nedoumice.

Linkovi za važne informacije

Nastavnici >>>

Objasnjenje organizacije kursa >>>

Spiskovi studenata sa dodeljenim asistentima >>>

Termini za konsultacije >>>

Raspored za tekuću generaciju >>>

Evidencija posećenosti predavanjima >>>

Primeri vežbi

PDF verzije primera urađenih vežbi >>>

PDF verzije objašnjenja vežbi >>>

Fotografije sa laboratorijskih vežbi

Lab vežbe 1

·  Horizontalna komponenta hidrostatičke sile >>>

·  Vertikalna komponenta hidrostatičke sile >>>

·  Merna igla >>>

·  Grupe 1 i 2 >>>

·  Grupe 3 i 4 >>>

 

Lab vežbe 2

·  Tečenje u cevi >>>

·  Grupa 7 i 8 >>>

·  Grupe 11 i 12 >>>

·  Grupe 9 i 10 >>>

Lab vežbe 3

Rezultati ispita