Urađene vežbe 2012-13

 

1. HIDROSTATIKA

H1 sreda, >>>

H1 petak, >>>

H2 sreda, >>>

H2 petak, >>>

H3 sreda, >>>

H3 petak, >>>

2. TEČENJE U CEVIMA

C1 sreda, >>>

C1 petak, >>>

C2 sreda, >>>

C2 petak, >>>

C3 sreda, >>>

C3 petak, >>>

3. OTPORI I OTVORENI TOKOVI

O1 sreda, >>>

O1 petak, >>>

O2 sreda, >>>

O2 petak, >>>

O3 sreda, >>>

O3 petak, >>>