Generacija 2009-010

Organizacija kursa

Spisak studenata

Raspored

Tok nastave

Laboratorijske vežbe

Kolokvijumi

 

 

 

 

Organizacija kursa

Kurs iz Mehanike fluida ima 2 časa predavanja i 2 časa vežbanja …>>>

Spisak studenata

Generacija 2009-10 koja sluša Mehaniku fluida u trećem semestru ima veliki broj studenata, pa su podeljeni u 24 grupe koje u proseku imaju 12-15 studenata. Svaka grupa ima svog asistenta. Na spisku se mogu videti grupe i poeni na vežbama >>>

Raspored

Na sledećoj strani može se videti raspored za tekuću generaciju 2009-10 (planiran) >>> i ostvaren raspored >>>

Tok nastave

Na ovoj strani možete pratiti tok nastave po datumima ... >>>

Laboratorijske vežbe

Prve dve laboratorijske vežbe se rade na kraju svake oblasti u učionicama a treća laboratorijska vežba se radi u hidrauličkoj laboratoriji (u prostorijama Instituta za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Beogradu) …

Lab 1.1 >>>, Lab 1.2 >>>, Lab 2 >>>, Lab 3 >>>

Možete pogledati slike sa vežbi iz Hidrostatike (grupa petkom pre podne) >>> i sa vežbi tečenja u cevi (25. i 27.11.)  >>>

 

Kolokvijumi

Ove školske godine neće biti kolokvijuma, već će se ocenjivati svaka urađena računska i laboratorijska vežba. Skupljanjem poena tokom školske godine, student će moći da se oslobodi dela pismenog ispita. Sve informacije su na sledećem linku  >>>

Elaborat

Zadatke koje ćete raditi na vežbama možete preuzeti ovde >>>

Rezultati ispita

Januarski rok 2010 >>>