Generacija 2008-09

Organizacija kursa

Spisak studenata

Raspored

Tok nastave

Laboratorijske vežbe

Kolokvijumi

 

 

 

 

Organizacija kursa

Kurs iz Mehanike fluida ima 2 časa predavanja i 2 časa vežbanja …>>>

Spisak studenata

Generacija 2008-09 koja sluša Mehaniku fluida u trećem semestru ima veliki broj studenata, pa su podeljeni u 24 grupe koje u proseku imaju 12-15 studenata. Svaka grupa ima svog asistenta...>>>

Raspored

Na sledećoj strani može se videti raspored za tekuću generaciju 2008-09 ...>>>

Tok nastave

Na ovoj strani možete pratiti tok nastave po datumima ... >>>

Od 18.11. se vodi evidencija o posećenosti predavanjima, ovde možete pogledati spisak >>>

Laboratorijske vežbe

Prve dve laboratorijske vežbe se rade na kraju svake oblasti u učionicama a treća laboratorijska vežba se radi u hidrauličkoj laboratoriji (u prostorijama Instituta za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Beogradu) …

Lab 1.1 >>>, Lab 1.2 >>>, Lab 2 >>>, Lab 3 >>>

Ako ste znatiželjni da vidite kako su izgledale vežbe, pogledajte fotografije >>> i >>>

Kolokvijumi

Ove školske godine neće biti kolokvijuma, već će se ocenjivati svaka urađena računska i laboratorijska vežba. Skupljanjem poena tokom školske godine, student će moći da se oslobodi dela ili u potpunosti pismenog dela ispita >>>

Elaborat

Zadatke koje ćete raditi na vežbama možete preuzeti ovde >>>

Ocene na vežbama

Hidrostatika >>>

Tečenje u cevima >>>

Otpori i otvoreni tokovi >>>

 

Rezultati ispita

Januar >>>