Generacija 2007-08

Spisak studenata

Raspored

Tok nastave

Laboratorijske vežbe

Kolokvijumi

 

 

 

Spisak studenata

Generacija 2007-08 koja sluša mehaniku fluida u četvrtom semestru ima više od 350 studenata koji redovno slušaju ovaj kurs. Studenti su podeljeni u 8 grupa koje u proseku imaju 50 studenata...>>>

                                                 

Kurs je organizovan sa 2 časa predavanja i 2 časa vežbanja …>>>

Raspored

Na sledećoj strani moze se videti raspored za tekuću generaciju 2007-08 ...>>>

Tok nastave

Na ovj strani možete pratiti tok nastave po datumima ... >>>

Laboratorijske vežbe

Laboratorijske vežbe se rade na kraju svake oblasti u učionicama. U prostorijama Instituta za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Beogradu nalazi se laboratorija za hidraulička ispitivanja …>>>

Kolokvijumi

Kolokvijum 1 – HIDROSTATIKA,bodovi

Kolokvijum 2 – TČENJE U CEVIMA

Kolokvijum 3 – OTPORI I OTVORENI TOKOVI

 

Popravni kolokvijum 1

Popravni kolokvijum 2

Popravni kolokvijum 3