Generacija 2006-07

Spisak studenata

Raspored

Laboratorijske vežbe

Rezultati vežbi i ispita

 

 

 

Spisak studenata

Generacija 2006-07 koja sluša mehaniku fluida u četvrtom semestru ima ukupno 350 studenata koji redovno slušaju ovaj kurs. Studenti su podeljeni u 6 grupa koje u proseku imaju 50 studenata...>>>

 

Ove godine na predmetu su angažovani:

 

Student demonstrator:      Rada Ivanović

                                                  

Kurs je organizovan sa 2 časa predavanja i 2 časa vežbanja …>>>

Raspored

Na sledećoj strani moze se videti raspored za tekuću generaciju 2006-07 ...>>>

Laboratorijske vežbe

Laboratorijske vežbe se rade na kraju svake oblasti u učionicama. U prostorijama Instituta za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Beogradu nalazi se laboratorija za hidraulička ispitivanja …>>>

Rezultati zadataka sa vežbi

U ovom delu nalaze se rezultati zadataka sa vežbi koje su rađene (ili nameravane da budu urađene) na vežbama …>>>