Generacija 2005-06

Spisak studenata

Raspored

Laboratorijske vežbe

Rezultati vežbi i ispita

 

 

 

Spisak studenata

Generacija 2005-06 koja sluša mehaniku fluida u četvrtom semestru ima ukupno 230 studenata koji redovno, prvi put, slušaju ovaj kurs i 20 studenata koji ponovo slušaju ovaj kurs. Studenti su podeljeni u 20 grupa koje u proseku imaju 14-15 studenata...>>>

 

Ove godine na predmetu su angažovani:

 

Gostujući asistent:               Ljiljana Janković

Studenti demonstratori:      Dušan Irić

                                                  Rada Ivanović

                                                  Dušan Kostić

                                                  Dalibor Drašković

 

Kurs je organizovan sa 3 časa predavanja i 3 časa vežbanja …>>>

Raspored

Na sledećoj strani može se videti raspored za tekuću generaciju 2005-06 ...>>>

Laboratorijske vežbe

Laboratorijske vežbe se održavaju poslednje dve nedelje u semestru po posebnom rasporedu. Za sticanje prava na potpis, student mora da prisustvuje i aktivno učestvuje u svih 6 laboratorijskih vežbi, kao i da na kraju ima kompletan izveštaj u obliku urađenih zadataka …>>>

 

Foto album laboratorijskih vežbi >>>

Rezultati vežbi i ispita

U ovom delu nalaze se rezultati računskih vežbi uz pomoć kojih je student dužan da kompletira elaborat koji se sastoji od završenih i overenih individualnih računskih vežbi…>>>