Text Box:

Inženjerska hidrologija

Studijski program GRAĐEVINARSTVO (2014)
Modul Hidrotehnika i vodno-ekološko inženjerstvo

HIKOM naslovna strana

HIKOM predmetna strana

Materijali

Predavanja 2016/2017

Predavanja 2015/2016

Primeri urađenih zadataka

Vežbe

 

Zanimljivosti
i linkovi

Republički hidrometeorološki zavod Srbije - zvanična prezentacija

JVP Srbijavode - zvanična prezentacija

IAHS - Međunarodna asocijacija za hidrološke nauke

Informacije o predmetu

Semestar: V
ESPB: 5
Nedeljni fond časova: 2 + 2
Uslovni predmeti: Hidrologija (IV semestar)

Nastavnici

Dr Jasna Plavšić, v. prof.
Dr Andrijana Todorović, docent
Dr
Dragutin Pavlović, docent

Raspored časova

utorak 10-12 (319)
četvrtak 8-10 (111)

Bodovanje

kolokvijumi 2 x 15, elaborat 5+10, pismeni ispit 35, usmeni ispit 20

Literatura

S. Jovanović: Hidrologija (poglavlje II Tehničara 6), 1990.
(
dostupno na sajtu predmeta)

J. Plavšić i Z. Radić: Inženjerska hidrologija—rešeni zadaci, 2015.
(dostupno u skriptarnici)

V. Vukmirović i D. Pavlović: Primenjena hidrologija - zbirka zadataka, 2005. (dostupno u biblioteci)

S. Jovanović i Z. M. Radić: Zadaci iz hidrologije, 1991.
(
dostupno u biblioteci)

Novosti

· 13.12.2016.  Preliminarni termini odbrane elaborata:
Grupa 1—20.12.2016. u 12 h
Grupa 2—22.12.2016. u 11 h Grupa 3—21.12.2016. u 15 h
Grupa 4—22.12.2016. u 10 h
Grupa 5—21.12.2016. u 14 h
Grupa 6—22.12.2016. u 12 h

· 24.11.2016. Rezultati prvog testa

· 3.11.2016.  Utvrđeni termini kolokvijuma:
Test 1—24.11.2016.
Test 2—22.12.2016.

· 1.10.2016.  Ažuriran sajt za školsku 2016/2017. godinu.

 

· Arhiva vesti