Теме за дипломске радове из Хидраулике 1 и 2

 

  • Одређивање заштитних зона изворишта (2 рада)

  • Хидрауличка анализа неустаљеног течења у делу водоводног система (2 рада)

  • Хидрауличка анализа континуалног рада водоводне мреже (2 рада)

  • Хидрауличка анализа осцилација маса у водоводном систему

  • Софтверско решење за прикупљање и обраду података и контролу

  • хидрауличких експеримената

  • Софтверско решење за припрему улазних податка и анализу резултата неустаљеног течења

  • Хидраулички услови за осциловање воде у акумулацији између две хидроелектране

  • Хидрауличка моделска испитивања неког хидротехничког објекта

 

Предметни наставници

Марко Иветић
Радомир Капор

 

Враћање на главну страницу за Хидраулику