Резултати писменог дела испита из предмета ХИДРАУЛИКА 1 одржаног 23. августа 2013. године:

Писмени део испита у 1. септембарском испитном року полагали су следећи студенти:

Хидраулика 1

Kолоквијум

Писмени

Финални поени

Оцена

 

Презиме

Име

Бр.индекса

1

2

3

1

2

3

1

2

3

писмени

1

Јанков

Павле

118/05

 

 

 

70

65

90

70

65

90

8

2

Тривковић

Миљан

127/07

 

 

 

45

45

70

45

45

70

н

3

Радивојевић

Ненад

185/07

 

 

 

80

70

30

80

70

30

н

4

Раденковић

Владимир

268/07

 

 

 

5

60

40

5

60

40

н

5

Грбић

Предраг

276/07

 

 

 

5

35

100

5

35

100

н

 

Рвовић

Милорад

277/07

 

 

 

20

40

100

20

40

100

н

6

Николић

Урош

296/07

 

 

 

80

90

55

80

90

55

8

7

Јовановић

Милош

287/08

 

 

 

50

65

10

50

65

10

н

8

Керић

Лазар

310/08

 

 

 

80

45

80

80

45

80

н

9

Леандров

Александар

9/09

40

18

20

60

40

100

60

40

100

н

10

Стојков

Милан

166/09

н

0

н

80

15

85

80

15

85

н

11

Жарковић

Јелена

95/10

н

48

50

55

70

65

55

70

65

7

12

Симеуновић

Катарина

138/10

90

77

30

 

 

85

90

77

85

9

13

Стошић

Никола

163/10

н

45

70

85

100

 

85

100

70

9

14

Борчић

Јелена

236/10

30

4

н

60

50

20

60

50

20

н

15

Јеремић

Марица

244/10

50

34

35

 

35

65

50

35

65

н

17

Анђелковић

Александра

333/09

н

0

н

45

50

50

45

50

50

н

16

Антић

Јелена

342/10

80

43

70

 

60

 

80

60

70

7

 

На усмени део испита из предмета Хидраулика 1, позивају се сви кандидати којима у колони „Оцена писменине стоји слово „н“. Усмени део испита ће се одржати у петак 30. августа 2013. године у учионици Института за хидротехнику и водно-еколошко инжењерство са почетком у 8:00. Сви кандидати могу погледати своје радове у уторак 27. августа  2013. године од 13 до 14 часова. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Резултати писменог дела испита из предмета ХИДРАУЛИКА 2 одржаног 23. августа 2013. године:

 

Писмени део испита у 1. септембарском испитном року положили су следећи студенти:

Хидраулика 2

Kолоквијум

Писмени

Финални поени

Оцена

 

Презиме

Име

Бр.индекса

1

2

3

1

2

3

1

2

3

писмени

1

Трајковић Стошић

Војислав

188/10

68

 

 

 

100

 

68

100

 

9

2

Марисављевић

Иван

81/09

75

 

 

 

90

 

75

90

 

9

3

Црногорац

Ана

49/04

 

 

 

90

75

 

90

75

 

9

4

Миљковић

Никола

276/06

 

 

 

75

85

 

75

85

 

9

5

Павловић

Тамара

161/08

 

 

 

90

60

 

90

60

 

8

6

Крсмановић

Стефан

360/07

 

 

 

65

80

 

65

80

 

8

7

Стевић

Стеван

153/98

 

 

 

45

50

 

45

50

 

6у

8

Митрић

Слободанка

237/01

 

 

 

45

50

 

45

50

 

6у

9

Дурковић

Лука

16/05

 

 

 

40

60

 

40

60

 

н

10

Ковачевић

Петар

171/09

 

 

 

45

15

 

45

15

 

н

11

Стојковић

Ана

141/06

 

 

 

40

15

 

40

15

 

н

12

Ђурић

Милош

74/08

 

 

 

40

15

 

40

15

 

н

13

Новаковић

Младен

91/02

 

 

 

35

15

 

35

15

 

н

14

Несторовић

Стефан

3/08

 

 

 

40

0

 

40

0

 

н

15

Арсић

Филип

232/07

 

 

 

0

15

 

0

15

 

н

Студенти који су положили у јуну 2:

16

Јаковљевић

Наташа

223/09

n

68

 

90

 

 

90

68

 

8

17

Анђелић

Јована

54/10

90

n

 

 

80

 

90

80

 

9

18

Митровић

Ђорђе

170/10

n

85

 

100

 

 

100

85

 

10

19

Токић

Јелена

260/09

 

 

 

90

70

 

90

70

 

8

20

Шоботић

Душанка

160/10

0

n

 

80

50

 

80

50

 

7

21

Крстић

Катарина

323/10

0

 

 

95

90

 

95

90

 

10

22

Јанићијевић

Никола

219/10

100

98

 

80

 

 

100

98

 

8

 

На усмени део испита из предмета Хидраулика 2, позивају се сви кандидати којима у колони „Оцена писменине стоји слово „н“. Студенти који имају оцену „6у“, условно су позвани на усмени. Усмени део испита ће се одржати у петак 30. августа 2013. године у учионици Института за хидротехнику и водно-еколошко инжењерство са почетком у 8:00. Сви кандидати могу погледати своје радове у уторак 27. августа  2013. године од 13 до 14 часова.