International Research and Training Centre for Urban Water Drainage

Papers presented in domestic conferences

1.   Maksimovic, C., Ivetic, M., Prodanovic, D., i Sotic, A.,  "Upravljanje radom sistema za snabdevanje vodom", (Savetovanje "Vode za zedne gradove", Nis, 1996)

2.   Maksimovic, C., Prodanovic, D., i  Sotic, A., "Hidrodinamicka merenja u funkciji smanjenja gubitaka vode u sistemima za snabdevanje vodom", (Savetovanje "Gubici u sistemima za vodosnabdevanje i racionalizacija potrosnje vode", Beograd, 1996)

3.  Maksimovic, C., i Ivetic, M., "Savremene metode projektovanja i upravljanja radom vodovodnih sistema na akumulacijama", (Simpozijum "Akumulacije kao izvorista za snabdevanje vodom",  Leskovac, 1996)

4.  Maksimovic, C., Prodanovic, D., i  Djordjevic, S., "GIS kao jedan od osnova za analizu, projektovanje i upravljanje radom hidrotehnickih infrastrukturnih sistema", (YUGIS, Beograd, 1996)

5.  Maksimovic, C., Djordjevic, S., Prodanovic, D., Deletic, A., i Marinkovic, V., "Nove tendencije u zastiti vodotoka od zagadjivanja iz urbanih sredina", (Savetovanje "Vratimo zivot rekama", Kladovo, 1995)

6.  Maksimovic, C., Prodanovic, D., i Djordjevic, S., "InformatiCka podrska eksploataciji vodovodnih i kanalizacionih sistema", (Vodovod i Kanalizacija '95, Bar, 1995)

7.  Maksimovic, C., "Integralni informacioni sistem za podsistem gradskih vodnih infrastruktura", (Seminar o Informatickoj podrsci ekoloskoj privredi i zastiti zivotne sredine,  Kotor, juni 1995)

8.  Maksimovic, C., "Savremeni problemi i metode analiza, projektovanja i upravljanja radom sistema kisne kanalizacije",  (Seminar o Primeni automatske obrade podataka, Beograd, juni 1995)

9.  Maksimovic, C., i Prodanovic, D., "Primena GIS u analizi i projektovanju vodovodnih mreza", (Seminar o Primeni automatske obrade podataka, Beograd, juni 1995)

10. Maksimovic, C., i Prodanovic, D., "InformatiCka podrska dijagnostici vodovodnih i kanalizacionih sistema",  (Seminar o Primeni automatske obrade podataka, Beograd, juni 1995)

11. Marinkovic, V., Deletic, A., i Maksimovic, C., "Modeliranje kvaliteta kisnog oticaja", (Simpozijum: Otpadne vode i ostali otpadi, Vrnjacka Banja, maj 1995)

12. Maksimovic, C., "Savremeni problemi i metode analiza, projektovanja i upravljanja radom sistema kisne kanalizacije", (Simpozijum Otpadne vode i ostali otpadi, Vrnjacka Banja, maj 1995)

13. Ivetic, M., i Maksimovic, C., "Znacaj hidroloskih podataka za sagledavanje komponenti vodnog bilansa i zasitu voda", (Razvoj prirodnih, antropoloskih i drustvenih nauka u zapadnim srpskim zemljama, Plitivice, 1994.)

14. Blagojevic, B., i Maksimovic, C., "Aerovideografska metoda za prikupljanje podataka u hidrotehnici", (11. savetovanje hidraulicara i hidrologa, Beograd, 1994.)

15. Maksimovic, C., "Edukacioni softver za studente i hidrotehnicke strucnjake", (11. savetovanje hidraulicara i hidrologa, Beograd, 1994.)

16. Kapor, R., Ivetic, M.,  i Maksimovic, C.,  "Proracun turbulentnog tecenja u vodotoku sa bocnim ispustom", (11. Savetovanje hidraulicara i hidrologa, Beograd, 1994)

17. Prodanovic, D., Djordjevic, S., i Maksimovic, C., "Primena AutoCAD-a prosirenog sa GIS funkcijama u simulacionim modelima oticanja sa urbanih slivova", (11. Savetovanje hidraulicara i hidrologa, Beograd, 1994)

18. Tomanovic, A., Maksimovic, C., Ivetic, M., i Marinkovic, M., "Modeliranje oticaja suspendovanih materija sa asfaltnih gradskih povrsina", (11. savetovanje hidraulicara i hidrologa,  Beograd, 1994)

19. Tomanovic, A., i Maksimovic, C.,  "StatistiCka analiza merenja kvaliteta povrsinskog oticaja sa asfaltne povrsine",  (Zastita voda '94, Herceg Novi, 1994)

20. Maksimovic, C., Plamenac, D., Prodanovic, D., i  Zoric, T.,   "Nove tehnologije u dijagnostici sistema i obradi tehniCke dokumentacije za vodovod i kanalizaciju", (Savetovanje o Vodovodu i kanalizacija, Kotor, 1993)

21. Prodanovic,  D., i Maksimovic, C., "Obrada rezultata merenja protoka i pritiska na cevovodu PVC D300mm od crpne stanice Plavda do rezervoara Podkuk", (Materijal za seminar :"Skup predstavnika vodovoda sa podrucja Crnogorskog primorja i Cetinja", Tivat, 1992)

22. Maksimovic, C., Prodanovic, D., i  Zoric, T., "Primena racunara (PC) za obradu tehniCke dokumentacije, katastar instalacija i GIS", (Skup predstavnika vodovoda podrucja Crnogorskog primorja i Cetinja, Tivat, 1992)

23. Maksimovic, C., i Prodanovic, D., "HidrauliCka analiza gradske vodovodne mreze Tivta za projektovanje, rekonstrukciju, optimizaciju kapaciteta i polozaja rezervoara i upravljanje radom", (Skup predstavnika vodovoda podrucja Crnogorskog primorja i Cetinja, Tivat, 1992)

24. Prodanovic, D., i Maksimovic, C., "Merenje protoka u otvorenim kanalima pri malim raspolozivim denivelacijama", (Savetovanje o meliorativnim sistemima - odrzavanje sistema, Niska Banja, 1992)

25. Maksimovic, C., i  Prodanovic, D., "Poznajemo li dovoljno svoj sistem vodovoda i kanalizacije i kakve su nam informacije potrebne pre nego sto pristupimo njegovoj rekonstrukciji ili modernizaciji?", (Savetovanje o primeni kompjutera u preduzecima vodovoda i kanalizacije, Beograd, 1991)

26. Djordjevic, S., Ivetic, M., Maksimovic, C., i Andric, S., "Savremene metode projektovanja i upravljanja sistemima kisne kanalizacije primenom racunara", (Savetovanje o primeni kompjutera u preduzecima vodovoda i kanalizacije, Beograd, 1991)

27. Maksimovic, C., Prodanovic, D., Torbica B., i Coric, B., Sopstvene oscilacije vode pri delimicno punom rezervoaru. X Savetovanje JDHI, Sarajevo, 1990

28. G. Miladinovic D. Prodanovic, B. Coric, Maksimovic, C., DinamiCke karakteristike rezervoara na elasticnoj konzoli postavljenoj na pomerljivu podlogu. III Simpozijum teorijske i primenjene mehanike, Skoplje, 1989

29. Maksimovic, C. i Despotovic, J., "Merenje padavina i oticaja na eksperimentalnom slivu kisne kanalizacije Miljakovac 2 u Beogradu", (Savetovanje: "Savremene metode u analizi i projektovanju sistema kisne kanalizacije", Beograd, 1989)

30. Maksimovic, C. i Petrovic, J., "YU-POOL - Jugoslevenski pul eksperimentalnih poligona za izucavanje procesa oticanja sa urbanih povrsina", (10. Jugoslovenski Seminar: "Praksa i pravci razvoja vodovodnih sistema i kanalisanja naselja", Maribor, 1989)

31. Maksimovic, C. i Prodanovic, D.,  "Merenja na vodovodnim sistemima - potrebe, mogucnosti, problemi i zablude", (Savetovanje: "Savremeni vodovodni sistemi", Krk, 1989)

32. Maksimovic, C., Despotovic, J.,  Simic, M. i Trisic, P., "Neka iskustva u pouzdanosti merenja padavina i oticaja na eksperimentalnom slivu kisne kanalizacije Miljakovac u Beogradu",  (Seminar "Vodovod i kanalizacija", Zagreb, 1988)

33. Maksimovic, C., Brcic, S., Prodanovic, D.,  Pavlovic, D., Obradovic, S. i Kojic, D., "Slobodne prigusene oscilacije delimicno ispunjenih rezervoara na konzoli", (XVIII Jugoslovenski Kongres teorijske i primenjene mehanike, Vrnjacka banja, 1988)

34. Maksimovic, C., "Merenja u prirodi i na hidrotehnickim objektima - stanje, potrebe i perspektive", (Prvi Jugoslevenski Skup: "Merenja u hidrotehnici", Stubicke Toplice, 1987)

35. Prodanovic, D.,  Spoljaric, A., Ivetic, M., i Maksimovic, C., (1987): "DinamiCke karakteristike sistema za merenje pritiska", (Prvi Jugoslovenski Skup: "Merenja u hidrotehnici", StubiCke Toplice, 1987)

36. Simic, M., Georgijevic, V., Maksimovic, C., Djordjevic, S., i Petrovic, J., "Fotoelektronski kolorimetar za dinamicko merenje disperzije trasera u otvorenim vodotocima", (Prvi Jugoslevenski Skup: "Merenja u hidrotehnici", Stubicke Toplice, 1987)

37.  Prodanovic, D., Maksimovic, C., i Cvitkovac, M., "Spectrum - osnova mikroracunarskog sistema za akviziciju podataka",  (Prvi Jugoslevenski Skup: "Merenja u hidrotehnici", Stubicke Toplice, 1987)

38. Simic, M., Georgijevic, V., i Maksimovic, C., "Linearni otporni termometar za dinamiCko merenje temperature". (Prvi Jugoslevenski Skup: "Merenja u hidrotehnici", Stubicke Toplice, 1987)

Thursday 25 April 2019

  • This site was last modified on: Monday 21 March 2016, 23:11:03 !!!

Site search