SREN


Научни пројекти, домаћи и међународни, у које је укључена Катедра за хидротехнику и водно еколошко инжењерство


План Катедре за научноистраживачки рад у периоду од 2017-2021


Пројекат ТР 37005

Оцена утицаја климатских промена на водне ресурсе Србије

Министарство просвете и науке Републике Србије. Руководилац пројекта: Институт Јарослав Черни, Београд. Период: 2011-2014, па продужаван анексима до 2018.

Пројекат ТР 37009

Мерење и моделирање физичких, хемијских, биолошких и морфодинамичких параметара река и водних акумулација (акроним: МОРЕ)

Министарство просвете и науке Републике Србије. Руководилац пројекта: Грађевински факултет Београд. Период: 2011-2014, па продужаван анексима до 2018.

Пројекат ТР 37010

Системи за одвођење кишних вода као део урбане и саобраћајне инфраструктуре

Министарство просвете и науке Републике Србије. Руководилац пројекта: Грађевински факултет Београд. Период: 2011-2014, па продужаван анексима до 2018.

Пројекат ТР 37013

МРазвој система за подршку оптималном одржавању високих брана у Србији

Министарство просвете и науке Републике Србије. Руководилац пројекта: Институт Јарослав Черни, Београд. Период: 2011-2014, па продужаван анексима до 2018.

H2020 project WАТ-QUAL

WАТ-QUAL - Water Quality in Drinking Water Distribution Systems

Horizon 2020 MSCA-RISE-2017 call (Stimulating innovation by means of cross-fertilisation of knowledge). Project leader: University of Sheffield. 2018-2019.

H2020 project RECONECT

RECONECT - Regenarating Ecosystems with Nature-based Solutions for Hydro-meteorological Risk Reduction

Horizon 2020 SC5-2016-2017 call (Greening the Economy). Project leader: IHE Delft, The Netherlands. 2018-2022.

COST project HARMONIOUS

HARMONIOUS - Harmonization of UAS techniques for agricultural and natural ecosystems monitoring (CA16219)

COST Action 16219. Project leader: Università degli Studi della Basilicata, Matera, Italy. 2017-2021.

EPSRC project RAMB

RAMB-Risk Assessment of Masonry Bridges under Flood Conditions: Hydrodynamic Effects of Debris Blockage and Scour.

EPSRC Project EP/M017354/1 funded by the UK Engineering and Physical Sciences Research Council. Project leader: University of Exeter, UK. 2015-2017.

DSPF Course InterFlood

InterFloodCourse - International Postgraduate Course on Flood Management

DSPF (Danube Strategic Project Fund) The implementation of an entire strategic project. Project leader: National University of Public Service, Faculty of Water Sciences, Institute for Hydraulic engineering and Water management, Baja, Hungary. 2018-2018.

INTERREG Course EDUCATE

EDUCATE - Postgraduate Course in Water Resources and Environmental Management

Supported by INTERREG III B CADSES Neighbourhood Programme. Course leader: University of Belgrade, Faculty of Civil Engineering. 2007-2016.

Летња школа у Новосибирску

Летња школа на Техничком универзитету у Новосибирску, Русија

Под покровитељством Унескове катедре за воду у Београду. 2017-2018.

IPA project LossReduce

Providing of additional education to the PU Vodovod Užice staff related to hydraulic modelling

IPA project 254-061/TD-001 (Reduction of losses and optimization of water supply system). 2011-2012.