SREN

Институт за хидротехнику и водно еколошко инжењерство

Универзитет у Београду - Грађевински факултет

Управник института: В. проф. др Ненад Јаћимовић :: Пошаљи E-mail


Научни пројекти Института

Програм истраживања у области технолошког развоја:
Област 37 - Уређење, заштита и коришћење вода, земљишта и ваздуха

Пројекат ТР 37009

Мерење и моделирање физичких, хемијских, биолошких и морфодинамичких параметара река и водних акумулација (акроним: МОРЕ)


Пројекат ТР 37010

Системи за одвођење кишних вода као део урбане и саобраћајне инфраструктуре