SREN
Додај на насловнуГРФ табла

Циљ предмета

Упознавање студената са начинима дефинисања водопривредних система, дефинисањем њихових циљева, критеријума и ограничења. Систематизација модела за оптимизацију и управљање овим системима. Упознавање са основним планским и законским документима којима се регулише разматрана проблематика. Анализа утицаја водопривредних система на еколошко и социјално окружење.

Општи подаци

Степен студија: мастер академске

Шифра: Б1Х4ВС

Врста курса: обавезан

Семестар: 1

Фонд часова: 3+2

ЕСПБ: 6

Условни испити:

Наставно особље

Термини консултацијaНаставници:в. проф. др Тина Дашић

Асистенти:доц. др Никола Росић

Консултације

Тина Дашић:
Никола Росић:
уто 10-12

Програм курса

Предавања: Фазе развоја водопривредних система (ВС). Особености ВС. Формализација водопривредних система и задатака планирања.Функционални опис ВС. Циљне структуре. Критеријуми у задацима планирања. Ограничења. Кнофликт циљева. Математичка формализација задатка управљања. Управљање сложеним ВС. Ентропија као мера неодређености. Математичко моделирање у задацима управљања. Симулациони модели. Опимизација ВС. Процес доношења одлуке Поузданост сложених ВС. Водопривредна основа. Закон о водама. ВС и еколошко окружење. Водопривредни системи и социјално окружење.

Вежбе: Израда примера димензионисања корисне и укупне запремине акумулације. Математичко моделирање комплексних водопривредних система. Декомпозиција система акумулација. Одређивање оптималних вредности применом линеарног и динамичког програмирања. Израда задатака из ентропије и поузданости сложених система. Израда два рачунска колоквијума.

Литература

1. Бранислав Ђорђевић, Водопривредни системи, Грађевински факултет, Београд, 1990.

2. Серафим Оприцовић, Оптимизација система – Задаци из водопривреде и хидротехнике, Грађевински факултет, Београд, 1995.

Испит

Остало