SREN

Струјање воде у порозној средини

Додај на насловнуГРФ табла

Циљ предмета

Разумевање концепта нумеричког моделирања динамике струјања у порозној средини.

Општи подаци

Степен студија: докторске

Шифра: ГРД1СВ

Врста курса: изборни

Семестар: 2

Фонд часова: 4+0+2

ЕСПБ: 8.5

Условни испити:

Наставно особље

Термини консултацијaНаставници:в. проф. др Ненад Јаћимовић

Консултације

Ненад Јаћимовић:
уто 13-15, сре 10-11

Програм курса

Предавања: Увод. Основни елементи хидролошког биланса. Физичко-механичка својства земљишта. Физички закони кретања флуида у земљишту. Хидраулика бунара – основни и напредни аналитички модели неустаљеног струјања. Аналитички модели са двоструком порозношћу. Интеракција воде и порозне средине – ефективни напони у тлу. Вишефазно струјање у порозној средини. Нумеричко моделирање неустаљеног струјања методом коначних разлика. Нумеричко моделирање неустаљеног струјања методом коначних елемената. Примери из праксе.

Литература

1. Bear, J., (1988) Dynamics of fluids in porous media, McGrow-Hill, New York.

2. Freeze, R.A. and Cherry, J.A., (1979) Groundwater, Prentice Hall, New Jersey.

3. Pinder G.F.and Gray W.G., (1977) Finite element simulation in surface and subsurface hydrology, Ac. Press NY..

Испит

Остало