SREN
Додај на насловнуГРФ табла

Циљ предмета

Разумевање модела случајних процеса у анализи падавина и отицаја, као основа за научно-истраживачки рад у овој области.

Општи подаци

Степен студија: докторске

Шифра: ГРД1СХ

Врста курса: изборни

Семестар: 2

Фонд часова: 4+0+2

ЕСПБ: 8.5

Условни испити:

Наставно особље

Термини консултацијaНаставници:в. проф. др Јасна Плавшић

Асистенти:доц. др Андријана Тодоровић

Консултације

Јасна Плавшић:
чет 12-14
Андријана Тодоровић:
уто 11-13

Програм курса

Предавања: Увод, рекапитулација појмова из теорије вероватноће (случајне променљиве, расподеле, моменти, условне вероватноће, вишедимензионалне променљиве, непараметарске методе). Модели временских серија за хидролошке процесе, анализе у фреквентном домену. Марковски процеси, процеси обнављања и други стохастички модели за моделирање падавина и отицаја. Методе генерисања хидролошких низова. Монте Карло симулације.

Литература

1. Yevjevich V., (1970) Stochastic Processes in Hydrology, Water Resources Publications, Littleton, Co.

2. Parzen E., (1962) Stochastic processes, Holden Day, San Francisco.

3. Cramer H., Leadbettter M.R., (1967) Stationary and related stochastic processes, Wiley.

4. Bras, R.L. and Rodriguez-Iturbe I., (1993) Random functions and hydrology, Dover publications, New-York..

Испит

Остало