SREN

Технологије пречишћавања воде за пиће

Додај на насловнуГРФ табла

Циљ предмета

Упознавање са принципима и методама анализе процеса и поступака за третман природних вода у циљу добијања воде за пиће коришћењем лабораторијских и пилот испитивања и математичког моделирања.

Општи подаци

Степен студија: докторске

Шифра: ГРД2ВП

Врста курса: изборни

Семестар: 3

Фонд часова: 4+0+2

ЕСПБ: 8.5

Условни испити: Квалитет вода - напредни курс

Наставно особље

Термини консултацијaНаставници:доц. др Бранислава Лекић

Консултације

Бранислава Лекић:

Програм курса

Предавања: Јединичне операције: физичке (мешање, таложење, флотација, пренос гасова, филтрација кроз гранулисани медијум, мембранске технике), хемијске (коагулација, адсорпција, јонска измена, дезинфекција, конрола агресивности воде). Лабораторијска и пилот испитавања.

Литература

1. Љубисављевић Д., Ђукић А., Бабић Б., Пречишћавање отпадних вода, Грађевински факултет Универзитета у Београду, 2004.

2. American Water Works Association, Water Quality and Treatment, Fourth Edition, McGraw-Hill Inc., 1990.

3. W.Viessman, M.Hammer, Water Supply and Pollution Control, Fourth Edition, Harper&Row Publishers, New York, 1985.

4. Metcalf & Eddy, Wastewater Engineering, Treatment, Disposaland Reuse, Third Edition, McGraw-Hill Inc., 1991.

5. T.Reynolds, P.Richards, Unit Operations and Processess in Environmetal Engineering, Second Edition, PWS Publishing Company, 1996.

6. M.Milojević, Advanced Drinking Water Treatment, Faculty of Civil Engineering-University of Belgrade, 2002..

Испит

Остало