SREN

Технологије пречишћавања отпадних вода

Додај на насловнуГРФ табла

Циљ предмета

Упознавање са принципима и методама анализе процеса и поступака за пречишћавање отпадних вода коришћењем лабораторијских и пилот испитивања и математичког моделирања.

Општи подаци

Степен студија: докторске

Шифра: ГРД2ОП

Врста курса: изборни

Семестар: 3

Фонд часова: 4+0+2

ЕСПБ: 8.5

Условни испити: Квалитет вода - напредни курс

Наставно особље

Термини консултацијaНаставници:доц. др Бранислава Лекић

Консултације

Бранислава Лекић:

Програм курса

Предавања: Јединичне операције: физичке (мешање, таложење, флотација, пренос гасова), хемијске (хемијска преципитација, дезинфекција), биолошке (аеробни процеси, анаеробни процеси, биолошко уклањање нутријената). Лабораторијска и пилот испитавања. Математичко моделирање процеса пречишћавања: формирање модела, калибрација и верификација модела.

Литература

1. Љубисављевић Д., Ђукић А., Бабић Б., Пречишћавање отпадних вода, Грађевински факултет Универзитета у Београду, 2004.

2. Metcalf & Eddy, Wastewater Engineering, Treatment, Disposal and Reuse, Third Edition, McGraw-Hill Inc., 1991.

3. Metcalf & Eddy, Solutions manual - Wastewater Engineering, Treatment, Disposal and Reuse, Third Edition, McGraw-Hill Inc., 1992.

4. T.Keinath, M.Wanielista (ed.), Mathematical Modeling for Water Pollution Control Processes, Ann Arbor Science Publisher inc., 1975 T.Reynolds, P.Richards.

Испит

Остало