SREN

Стручна пракса - основне ак. студије

Додај на насловну

Последња објава:


Циљ праксе

Упознавање студената са стручним радом у пројектантским бироима или на градилиштима.

Општи подаци

Степен студија: основне академске

Шифра:  

Врста праксе: обавезна

Семестар: 6

Радних часова: 40

ЕСПБ: 2

Условни испити: одслушан шести семестар

Наставник задужен за праксу

Термини консултацијaНаставници:доц. др Андријана Тодоровић

Консултације

Андријана Тодоровић:
уто 11-13

Програм праксе


Стручна пракса се обавља у институтима, предузећима, пројектантским бироима или лабораторијама чија је делатност уско везана за хидротехничке системе и објекте. Студенти сами бирају где желе да обаве стучну праксу, у зависности од својих афинитета и интересовања.

1. Пре почетка стручне праксе, студент попуњава Контролни лист, који се може добити у Студентској служби, док се електронска верзија може преузети са линка у одељку Материјали.
2. На Контролном листу студент уписује своје податке (име, презиме, број индекса), и наводи у којој организацији жели да обавља стручну праксу. Овако попуњен Контролни лист се предаје наставнику задуженом за стручну праксу, који својим потписом одобрава да се пракса реализује у наведеној организацији. Контролни лист се предаје Студентској служби како би га потписао и Продекан за наставу. Потписан Контролни лист се може преузети наредног дана у Рачунском центру (сала 125).
3. Студент са потписаним Контролним листом почиње стручну праксу. Присуство студента у организацији у коју је упућен је обавезно, уз поштовање плана рада добијеног од особља задуженог за студенте на пракси. Студент свакодневно бележи на Констролном листу на којим активностима је током тог дана радио, што својим потписом потврђује и Особље задужено за студенте у тој организацији. Особље задужено за студенте прати присуство студента и на крају даје оцену његовог ангажовања на пракси.
4. По завршетку праксе студент предаје попуњен Констролни лист на прегледање наставнику задуженом за праксу, који даје оцену стручне праксе. Оцена стручне праксе је описна и не улази у просек студирања.
5. Оцењен Контролни лист се предаје Студентској служби, која евидентира да је студент успешно завршио стручну праксу.

Упутство за попуњавање Контролног листа налази се у оквиру странице Материјали.

Остало

Обављена стручна пракса је услов за пријављивање Дипломског рада.