SREN

Основе хидроенергетског коришћења вода

Додај на насловнуГРФ табла

Циљ предмета

Упознавање студената са физичким основама искоришћења водних снага, карактеристикама електроенергетских система и месту и улози хидроелектрана у том систему. Разматрање типова хидроенергетских система и детаљније упознавање са објектима малих хидроелектрана.

Општи подаци

Степен студија: основне академске

Шифра: Б1Х4ХЕ

Врста курса: изборни

Семестар: 7

Фонд часова: 2+2

ЕСПБ: 5

Условни испити: Инжењерска хидрологија, Хидраулика 1

Наставно особље

Термини консултацијaНаставници:в. проф. др Тина Дашић

Асистенти:доц. др Никола Росић

Консултације

Тина Дашић:
Никола Росић:
уто 10-12

Програм курса

Предавања: Проблеми воде и енергије. Методолошки аспекти одређивања хидроенергетског потенцијала. Физичке основе искоришћења водних снага. Електроенергетске карактеристике ХЕ. Карактеристике електроенергетских система (дијаграми оптерећења, начини покривања дијаграма оптерећења, резерва снаге у ЕЕС). Економске карактеристике ХЕ (структура и анализа трошкова електрана). Вредновање и оптимално димензионисање ХЕ. Акумулациони базени и регулисање протока у њима. Типови ХЕ и класификација диспозиционих решења. Објекти малих хидроелектрана.

Вежбе: У оквиру вежбања студенти раде идејно решење мале хидроелектране. Пре диспозиционог решавања самог хидроенергетског објекта потребно је анализирати хидролошке параметре на задатом преградном профилу и одредити хидроенергетски потенцијал. Студенти добијају индивидуални задатак ког самостално раде (елаборат). Израда два рачунска колоквијума.

Литература

1. Бранислав Ђорђевић, Хидроенергетско коришћење вода, Грађевински факултет, Београд, 2003.

2. Бранислав Ђорђевић, Коришћење водних снага - Објекти хидроелектрана, Грађевински факултет, Београд, 1984.

Испит

Остало