SREN

Одржавање и управљање системима комуналне инфраструктуре

Додај на насловнуWEB страна

Циљ предмета

Општи подаци

Степен студија: основне академске

Шифра:

Врста курса: изборни

Семестар: 8

Фонд часова: 2+2

ЕСПБ: 5

Условни испити: Комунална хидротехника 1

Наставно особље

Термини консултацијaНаставници:доц. др Немања Бранисављевић

Консултације

Немања Бранисављевић:
уто 13-15

Програм курса

Предавања:

Литература

1. ,.

Испит

Остало