SREN

Нумеричке методе у хидротехници

Додај на насловнуГРФ табла

Циљ предмета

Упознавање са нумеричким методама које се користе у хидротехници.

Општи подаци

Степен студија: мастер академске

Шифра: М1Х1НМ

Врста курса: обавезан

Семестар: 2

Фонд часова: 2+2

ЕСПБ: 5

Условни испити: Хидраулика 1, Хидраулика 2

Наставно особље

Термини консултацијaНаставници:доц. др Будо Зиндовић

Асистенти:доц. др Никола Росић

Консултације

Никола Росић:
уто 10-12
Будо Зиндовић:

Програм курса

Предавања: Извори грешака при нумеричком решавању проблема. Интерполација и апроксимација. Израчунавање вредности интеграла. Нумеричко диференцирање. Решавање нелинеарне једначине.Решавање система линеарних једначина. Решавање система нелинеарних једначина. Решавање обичних диференцијалних једначина. Решавање система обичних диференцијалних једначина. Решавање парцијалних диференцијалних једначина.

Вежбе: Елаборат састављен од 10 рачунских вежби које прате предавања.

Литература

1. М. Радојковић, Н. Клем, Примена рачунара у хидраулици, Грађевинска књига, Београд, 1988.

Испит

Остало