SREN
Додај на насловнуWEB странаГРФ табла

ЛитератураПредавањаВежбеИспит

Последња објава:

13.01.2020.

Испит у јануарском року

Испит из предмета Мерења у хидротехници у јануарском року ће бити у среду, 15.01.2020., у 9:00 у Институту за хидротехнику.

Испит из предмета Мерења у хидротехници у јануарском року ће бити у среду, 15.01.2020., у 9:00 у Институту за хидротехнику.


Циљ предмета

Упознавање студената са основним принципима рада савремене сензорске технике за мерења различитих хидротехничких величина (ниво, притисак, брзина, проток, концентрације материја, итд). Приказ мерних метода по појединим областима (мерења у системима под притиском, у отвореним токовима, даљинска детекција, за потребе управљања системима, итд). Увођење појма грешке у мерењима, квантификација грешке, начин записивања и њена пропагација кроз мерни систем.

Општи подаци

Степен студија: мастер академске

Шифра: М1Х1МХ

Врста курса: обавезан

Семестар: 2

Фонд часова: 2+0+2

ЕСПБ: 5

Условни испити: Хидрологија, Хидраулика 1

Наставно особље

Термини консултацијaНаставници:проф. др Душан Продановић

Асистенти:доц. др Немања Бранисављевић
Дамјан Иветић
Милош Милашиновић

Консултације

Душан Продановић:
уто 12-14
Немања Бранисављевић:
уто 13-15
Дамјан Иветић:
чет 15-16, пет 15-16
Милош Милашиновић:
пон 15-16

Програм курса

Предавања: Увод, место и улога мерења.Анализа грешака.Основне карактеристике физичких величина.Динамичке карактеристике физичких система.Мерни претварачи хидротехничких величина: врсте, подела,принципи конверзије, мерни мост, класа тачности. Сензори за притисак. Сензори за дубину. Сензори за брзину (у тачки, дуж линије и у простору). Сензори за проток. Сензори за квалитет и сензори за положај. Мерења у системима под притиском. Мерења у системима са слободном површином.Дијагностичка мерења. Хидрометереолошка мерења.Даљинска детекција за потребе хидротехнике.Системи за аквизицију података и базе података.Управљање хидротехничким објектима.

Вежбе: Израда семинарског рада у групама од 3 до 4 студента, са јавном презентацијом резултата и израдом WEB-презентације.

Литература

1. Ч. Максимовић, Мерења у хидротехници. Грађевински факултет, 1993.

2. М. Радојковић, Д. Обрадовић, Ч. Максимовић, Рачунари у комуналној хидротехници, анализа, пројектовање, мерење и управљање. Грађевинска књига, Београд, 1989.

3. Д. Продановић, Скрипта са предавања. Доступно на WEB-у.

4. Група аутора, Мерења у хидротехници. Зборник радова, Стубичке Топлице, 1987.

Испит

Остало