SREN

Механика флуида - напредни курс

Додај на насловнуГРФ табла

Циљ предмета

Савладавање основних једначина одржања у ламинарном и турбулентном струјању нестишљивих флуида.

Општи подаци

Степен студија: докторске

Шифра: ГРД1МФ

Врста курса: изборни

Семестар: 1

Фонд часова: 4+0+2

ЕСПБ: 8.5

Условни испити:

Наставно особље

Термини консултацијaНаставници:проф. др Душан Продановић

Консултације

Душан Продановић:
уто 12-14

Програм курса

Предавања: Основни појмови и њихове дефиниције: Трајекторија, Материјални извод, Струјница, Емисиона линија. Протицање запремине, масе, количине кретања и енергије. Брзине деформација: брзина дилатације, запреминска дилатација и брзина клизања. Напони. Површинске силе. Рад површинксих сила. Запреминске силе. Основне једначине одржања. Основна једначина одржања масе (интегрална и диференцијална). Основна једначина одржања количине кретања (интегрална и диференцијална, инерцијална сила). Основна једначина одржања укупне енергије и механичке енергије. Везе између напона и деформација: Navier-Stokes-ове једначине. О турбуленцији. Ламинарно и турбулентно струјање. Осредњавање величина у турбулентном струјању. Reynolds-ова једначина. Модели турбуленције.

Литература

1. Д. Продановић, (2007) Механика флуида за студенте Грађевинског факултета.

2. Георгије Хајдин, (2002) Механика флуида, књига прва, основе. Грађевински факултет Београд.

3. Георгије Хајдин, (2002) Механика флуида, књига друга, увођење у хидраулику, Грађевински факултет Београд.

4. Knudsen, J.G. i D.L. Katz, (1958) Fluid Dynamics and Heat Transfer. McGraw-Hill. Liggett, J.A. (1994).

5. Munson, B.R., D.F. Young i T.H. Okiishi, (2006) Fundamentals of Fluid Mechanics, peto izdanje, John Wiley and Sons..

Испит

Остало