SREN
Додај на насловнуГРФ табла

ЛитератураСпремање испитаПост-дипломска наставаКорисни линковиВежбе на WEB-uЧеста питања

Последња објава:


Циљ предмета

Упознавање студената са основним принципима механике флуида: хидростатике и силе флуида у мировању на контуру, устаљеног кретања флуида у цевима и отвореним токовима, као и са силама отпора услед кретања флуида.

Општи подаци

Степен студија: основне академске

Шифра: Б1О2МФ, ГРА2МФ

Врста курса: обавезан

Семестар: 3

Фонд часова: 2+2

ЕСПБ: 5

Условни испити:

Наставно особље

Термини консултацијaНаставници:проф. др Душан Продановић
в. проф. др Ненад Јаћимовић

Асистенти:доц. др Немања Бранисављевић
Дамјан Иветић
доц. др Андријана Тодоровић
доц. др Ања Ранђеловић
Роберт Љубичић
Милош Милашиновић

Консултације

Душан Продановић:
уто 12-14
Ненад Јаћимовић:
уто 13-15
Немања Бранисављевић:
уто 13-15
Дамјан Иветић:
сре 13-15, чет 11-12
Андријана Тодоровић:
пон 11-12, уто 11-13
Ања Ранђеловић:
уто 14-16, чет 14-16
Роберт Љубичић:
уто 14-16, чет 14-16
Милош Милашиновић:
уто 14-16, чет 14-16

Програм курса

Предавања:Увод. Хидростатика – одређивање распореда притисака у флуиду. Хоризонтална и вертикална сила на чврсту контуру. Течење нестишљивих флуида – основне једначине, губици енергије, хидрауличке машине. Димензионална анализа и модели. Режими течења у цеви. Хидродинамички отпори – отпори трења и отпори облика. Увод у отворене токове. Увод у хидродинамику.
Вежбе: Елаборат састављен од 10 рачунских вежби које прате предавања и лабораторијских вежби.

Литература

1. Д. Продановић, Механика флуида за студенте Грађевинског факултета, 2007.

2. Г. Хајдин, Механика флуида, Грађевински факултет, пето издање, 2002.

3. Г. Хајдин, Механика флуида II Увођење у хидраулику, Грађевински факултет, 2002.

4. Ч. Максимович, А. Стојимирович, С. Ђорђевић, Д. Продановић, А. Томановић, Збирка задатака из механике флуида, Грађевински факултет, 2002.

5. Н. Бранисављевић, Интерактивни тестови, доступно на WEB-у.

6. Н. Бранисављевић, Решени задаци, доступно на WEB-у.

Испит

Све информације у вези са условима за стицање потписа и полагања испита могу се прочитати на линку:
>> Информације за студенте <<

Остало

Списак студената по групама за вежбе може се погледати на линку: >> ГРУПЕ ЗА ВЕЖБЕ <<