SREN
Додај на насловнуГРФ табла

ЛитератураСпремање испитаПост-дипломска наставаКорисни линковиВежбе на WEB-uЧеста питања

Последња објава:

15.11.2018.

Одбрана вежбе C2 код ас. Роберта Љубичића

Обавештавају се групе које вежбе имају петком, а које немају одбрањену и оцењену вежбу C2, да ће се одбрана те вежбе одржати у петак 16.11. према распореду:

Група 7: од 09-10 часова,
Група 10: од 14-15 часова.

Опционо: данас, четвртак 15.11. од 14-15 часова.

Уколико су студенти спречени да дођу у свом термину, могу доћи у другом наведеном, или да се јаве mail-ом. Одбрана ће се одржати и Институту за ХВЕ (Завод за физику).

Обавештавају се групе које вежбе имају петком, а које немају одбрањену и оцењену вежбу C2, да ће се одбрана те вежбе одржати у петак 16.11. према распореду:

Група 7: од 09-10 часова, Група 10: од 14-15 часова.

Опционо: данас, четвртак прочитајте цео текст


Циљ предмета

Упознавање студената са основним принципима механике флуида: хидростатике и силе флуида у мировању на контуру, устаљеног кретања флуида у цевима и отвореним токовима, као и са силама отпора услед кретања флуида.

Општи подаци

Степен студија: основне академске

Шифра: Б1О2МФ, ГРА2МФ

Врста курса: обавезан

Семестар: 3

Фонд часова: 2+2

ЕСПБ: 5

Условни испити:

Наставно особље

Термини консултацијaНаставници:проф. др Душан Продановић
доц. др Ања Ранђеловић

Асистенти:Дамјан Иветић
доц. др Будо Зиндовић
Роберт Љубичић
Милош Милашиновић

Консултације

Душан Продановић:
уто 12-14
Дамјан Иветић:
чет 15-16, пет 15-16
Ања Ранђеловић:
Будо Зиндовић:
Роберт Љубичић:
пон 14-16
Милош Милашиновић:
пон 15-16

Програм курса

Предавања: Увод. Хидростатика – одређивање распореда притисака у флуиду. Хоризонтална и вертикална сила на чврсту контуру. Течење нестишљивих флуида – основне једначине, губици енергије, хидрауличке машине. Димензионална анализа и модели. Режими течења у цеви. Хидродинамички отпори – отпори трења и отпори облика. Увод у отворене токове. Увод у хидродинамику.

Вежбе: Елаборат састављен од 10 рачунских вежби које прате предавања и лабораторијских вежби.

Литература

1. Д. Продановић, Механика флуида за студенте Грађевинског факултета, 2007.

2. Г. Хајдин, Механика флуида, Грађевински факултет, пето издање, 2002.

3. Г. Хајдин, Механика флуида II Увођење у хидраулику, Грађевински факултет, 2002.

4. Ч. Максимович, А. Стојимирович, С. Ђорђевић, Д. Продановић, А. Томановић, Збирка задатака из механике флуида, Грађевински факултет, 2002.

5. Н. Бранисављевић, Интерактивни тестови, доступно на WEB-у.

6. Н. Бранисављевић, Решени задаци, доступно на WEB-у.

Испит

Све информације у вези са условима за стицање потписа и полагања испита могу се прочитати на линку:
>> Информације за студенте <<

Остало

Прелиминарни распоред вежбања: ГРУПЕ ЗА ВЕЖБЕ
Распоред предавања и вежби: РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБИ