SREN

Квалитет вода - напредни курс

Додај на насловнуГРФ табла

Циљ предмета

Циљ предмета је да студенти изуче концепт и методологију анализе, контроле и праћења квалитета воде. Квалитет воде се процењује у складу са еколошким принципима, а на основу анализе физичко-хемијских, биолошких, микробиолошких и радиолошких параметара воде. На конкретном примеру студенти проучавају квалитет воде, врше анализу изабраних параметара квалитета применом расположивих осетљивих и селективних спектроскопских и хроматографских метода.

Општи подаци

Степен студија: докторске

Шифра: ГРД1КВ

Врста курса: изборни

Семестар: 2

Фонд часова: 4+0+2

ЕСПБ: 8.5

Условни испити:

Наставно особље

Термини консултацијaНаставници:в. проф. др Владана Рајаковић-Огњановић

Консултације

Владана Рајаковић-Огњановић:
уто 10-12, сре 10-12

Програм курса

Предавања: Студенти изучавају концепт и методологију квалитета воде која следи еколошке принципе и анализу кључних параметара (неорганских, органских, биолошких, бактериолошких и радиолошких). Посебно се изучавају савремене, инструменталне методе за анализу квалиета воде у циљу сагледавања равнотежних процеса у води. Студент ради семинарски рад анализе квалитета површинске воде, резултате презентује у писменој (семинарски рад) и усменој (ППТ) форми.

Литература

1. C.N. Sawyer, P.L. McCarthy, G.F.Parkin, Chemistry for Environmental Engineering, 4th edn. McGraw Hill, 1994.

2. G. Kiely, Environmental Engineering, John Wiley and Sons, Inc., McGraw Hill, 1997.

3. Vidić R., Hemija vode, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2006.

4. W. Stumm, J.J. Morgan, Aquatic Chemistry, Wiley-Interscience, John Wiley&Sons Inc. 1970..

Испит

Остало