SREN

Интегрално управљање градским водама

Додај на насловнуГРФ табла

Циљ предмета

Овладавање основним поставкама интегралног, холистичког приступа управљањем водама у урбаним, грaдским срединама

Општи подаци

Степен студија: докторске

Шифра: ГРД2ИУ

Врста курса: изборни

Семестар: 3

Фонд часова: 4+0+2

ЕСПБ: 8.5

Условни испити:

Наставно особље

Термини консултацијaНаставници:проф. др Душан Продановић

Консултације

Душан Продановић:
уто 12-14

Програм курса

Предавања: Увод у Интегрално управљање градским водама и реалистичке стратегије у реализацији Миленијумског Развојног Циља. Управљање градским водама. Планирање. Управљање изворима вода у градским срединама. Управљање захтевима за водом. Управљање градским водама у ванредним околностима. Услови за пројектовање одрживих водоводних и канализационих система.Интеракције система са еко-системом. Управљање подацима и информацијама.

Литература

1. Tejada-Guibert, J.A. and C. Maksimovic, (2001) Frontiers in Urban Water Management – Deadlock or Hope, edited by C. Maksimovic and J.A. Tejada-Guibert, pp 399-409, IWA Publishing, London, England.

2. RCUWM, (2006) Training of Trainers Manual (ToT) on Integrated Urban Water Management.

3. Chilton, John, (1997) Ground-water in the Urban Environment.

4. Karamouz, M., Szidarovszky, F, and Zahraie, B., (2003) Water Resources Systems Analysis, Lewis Publishers, CRC Publishing, Boca Raton, Florida 33431, USA.

5. Pimm, S.L., (1991) "The Balance of Nature? Ecological Issues in the Conservation of Species and Communities", Chicago.

Испит

Остало