SREN
Додај на насловнуWEB странаГРФ табла

Циљ предмета

Упознавање са применом хидротехничких знања у пројектима објеката који су под утицајем воде у стању мировања и кретања, код коришћења вода, заштита од дејства воде у природним условима и на хидротехничким објектима, и заштите вода као ресурса.

Општи подаци

Степен студија: основне академске

Шифра: ГКА3Х2

Врста курса: изборни

Семестар: 5

Фонд часова: 2+0

ЕСПБ: 2

Условни испити: Механика флуида, Хидротехника

Наставно особље

Термини консултацијaНаставници:доц. др Немања Бранисављевић

Консултације

Немања Бранисављевић:
уто 13-15

Програм курса

Предавања:

Литература

1. ,.

Испит

Остало