SREN
Додај на насловну

Циљ предмета

Упознавање са примењеним хидротехничким дисциплинама у сферама коришћења вода, заштита од штетног деловања воде и заштите вода као ресурса.

Општи подаци

Степен студија: основне академске

Шифра: ГКА2Х

Врста курса: обавезан

Семестар: 4

Фонд часова: 3+2

ЕСПБ: 6

Условни испити:

Наставно особље

Термини консултацијaАсистенти:доц. др Драгутин Павловић
Дамјан Иветић
доц. др Андријана Тодоровић
Роберт Љубичић
Милош Милашиновић

Консултације

Драгутин Павловић:
пон 11-14
Дамјан Иветић:
чет 15-16, пет 15-16
Андријана Тодоровић:
уто 11-13
Роберт Љубичић:
пет 14-16
Милош Милашиновић:
пон 15-16

Програм курса

Предавања: Хидролошки и хидраулички прорачуни у хидротехници и водопривреди. Хидролошки модели: поделе, намене. Појмови меродавних протицаја на бази рачунских киша и рачунских протока. Прорачун ефективне кише. Јединични и синтетички хидрограми. Рационална метода. Билансне методе прорачуна водних ресурса и захтева за разне водопривредне гране. Анализа великих вода. Анализа малих вода. Елементи подземних вода и заштита. бјекти и системи за: водоснабдевање, каналисање, пречишћавање, заштиту од поплава, наводњавање, коришћење вода. Аспекти пречишћавања кишног отицаја са саобраћајница. Анализа великих и малих вода. Елементи студија, планова, пројеката и планова управљања на сливном подручју. Примери из праксе.

Вежбе: Елаборат састављен од 12 рачунских вежби које прате предавања.

Литература

1. Хајдин, Г., (2002 ) Основе хидротехнике, Грађевински факултет, Београд.

2. Хајдин, Г, Вукмировић, В., Батинић, Б., (1998) Задаци из хидротехнике, Грађевински факултет, Београд.

3. Вукмировић, В. и Павловић Д., (2005) Примењена хидрологија – збирка задатака, Грађевински факултет, Београд.

4. Деспотовић, Ј., (2008) Каналисање кишних вода, Грађевински факултет, Београд (у штампи).

Испит

Остало