SREN
Додај на насловнуWEB страна

Последња објава:


Циљ предмета

Упознавање студената са основним алгоритмима из области Хидроинформатике.

Општи подаци

Степен студија: мастер академске

Шифра: М1Х1Х

Врста курса: изборни

Семестар: 1

Фонд часова: 2+2

ЕСПБ: 5

Условни испити:

Наставно особље

Термини консултацијaНаставници:в. проф. др Милош Станић

Асистенти:др Жељко Василић

Консултације

Милош Станић:
Жељко Василић:
сре 11-12

Програм курса

Предавања: Увод у базе података. Просторни модели података, Основе ГИС-а. Основе SQL-а. Увод у теорји графова. Основни алгоритми за претраживање графа и примена у хидротехници. Алгортми рачунске геометрија и примена у хидротехници. Примена модела из области хидротехнике.

Вежбе: Студенти раде пример из области хидротехнике у коме је потребно формирање модела података, манипулација подацима из базе помоћу SQL-а. Формирање мрежног система (водовод, канализација, хидрографска мрежа), претраживање мреже, тест повезаности, идентфикација прстенова, тополошко сортирање итд. Хидраулички прорачун и анализа резултата. Израда семинарског рада.

Литература

1. Скрипте припремљене у форми детаљних презентација које прате предавања и вежбе,.

Испит

Остало