SREN
Додај на насловнуWEB странаГРФ табла

Последња објава:


Циљ предмета

Напредни курс из хидраулике: Упознавање студената са проблемима неустаљеног течења воде у цевима и отвореним токовима, и математичком моделирању тих случајева.

Општи подаци

Степен студија: основне академске

Шифра: ГХА3Х2

Врста курса: обавезан

Семестар: 6

Фонд часова: 3+3

ЕСПБ: 7

Условни испити: Хидраулика 1

Наставно особље

Термини консултацијaНаставници:в. проф. др Ненад Јаћимовић

Асистенти:доц. др Будо Зиндовић
доц. др Ања Ранђеловић
Милош Милашиновић
Роберт Љубичић

Консултације

Ненад Јаћимовић:
уто 13-15, сре 10-11
Будо Зиндовић:
Ања Ранђеловић:
Милош Милашиновић:
пон 15-16
Роберт Љубичић:
пет 14-16

Програм курса

Предавања: Устаљено течење у цевимаСистеми једначина, посебни елементи цевних мрежа, континуална симулација течења у цевним мрежамаТранспортни процеси у цевима, моделирање показатеља квалитетаматематички модели крутог удара, осцилације течности у цевима и спојеним резервоарима. Водостани, типови, основни принципи пројектовања, нумерички модели крутог удара. Хидраулички удар, основне једначине, метода карактеристика, основни гранични услови. Заштита од хидрауличког удара: водостани, ваздушне коморе, ваздушни вентили, растеретни вентили. Регулационе карактеристике затварача, прелазни режими изазвани пумпама. Опште о неустаљеном течењу у отвореним токовима. Хидраулички скок – стабилни и покретни. Сен-Венанове једначине: једначина одржања масе, једначина одржања количине кретања-динамичка једначина, могућа поједностављења. Кинаматички талас, метода Канж-Маскингам, модел дифузионог таласа. Метода карактеристика, почетни и гранични услови (уставе, преливи, прагови). Модел динамичког таласа. Експлицитне методе. Метода раздвајања оператора. –. Прајсманова метода. Примене у симулацијама течења у системима канала.

Вежбе: На вежбањима, која прате предавања, студенти самостално раде задатке уз објашњење асистента.

Литература

1. Марко Иветић, 1996, Рачунска хидраулика – Течење у цевима, ГФ, Београд.

2. Марко Иветић, 2000, Рачунска хидраулика – Отворени токови, ГФ Бгд. (pdf).

3. М.Иветић, Д.Покрајац, Б.Трајковић, Н. Јаћимовић, Н. Стефановић, 2001, Збирка задатака из рачунске хидраулике, ГФ Бгд. (pdf).

Испит

Колоквијуми: У току семестра се одржавају два колоквијума, на којима се раде рачунски задаци. Сваки колоквијум траје 2 сата и састоји се од 3 задатка, од којих студент бира бар 2, па се коначна оцена добија као просек два најбоље урађена задатка. Студент који на колоквијуму на бар 2 задатка стекне 50 и више бодова (сваки задатак вреди 100 бодова), ослобађа се дате области на писменом (рачунском) делу испита. Студенти који положе оба колоквијума су ослобођени рада писменог дела испита.

Рачунски део испита траје 3 сата и састоји се од 2 задатка - из сваке области по један. Студент који на оба задатка стекне бар 50 бодова успешно је положио рачунски део испита и позива се на теоријски део испита.

Теоријски део испита се полаже усмено.

Остало

Стицање потписа: право изласка на испит стиче се успешном одбраном елабората - урађене и успешно одбрањене све рачунске вежбе које се у току семестра раде на вежбама. Вежбе се бране усмено, у терминима консултација, или у виду теста - по две вежбе на сваке 2-3 недеље.

Користан линк - курс предавања рачунске динамике флуида Универзитета у Бостону:
https://www.youtube.com/watch?v=35unQgSaT88