SREN
Додај на насловнуWEB странаГРФ табла

Последња објава:

14.02.2018.

Резултати писменог испита – фебруар 2018

Резултати испита се могу погледати на линку: ::РЕЗУЛТАТИ::

Усмени део испита ће се одржати у суботу 17. фебруара од 09:00 часова у Институту за ХВЕ. Моле се сви студенти који полажу да дођу у наведено време.

Увид у радове ће се одржати истог дана од 08:30 часова у просторијама Института за ХВЕ.

Резултати испита се могу погледати на линку: :: РЕЗУЛТАТИ ::

Усмени део испита ће се одржати у суботу 17. фебруара од 09:00 часова у Институту за ХВЕ. Моле се сви студенти који полажу да дођу у наведено време.

Увид у радове ће се прочитајте цео текст


Циљ предмета

Упознавање основних принципа и закона хидраулике. Упознавања са мерењима, мерном техником и обрадом резултата кроз лабораторијска вежбања.

Општи подаци

Степен студија: основне академске

Шифра: Б1Х3Х1

Врста курса: обавезан

Семестар: 5

Фонд часова: 3+3

ЕСПБ: 7

Условни испити: Механика флуида

Наставно особље

Термини консултацијaНаставници:в. проф. др Радомир Капор

Асистенти:доц. др Ања Ранђеловић
Будо Зиндовић
Милош Милашиновић
Роберт Љубичић

Консултације

Радомир Капор:
Ања Ранђеловић:
уто 14-16, чет 14-16
Будо Зиндовић:
пон 15-16, пет 14-15
Милош Милашиновић:
уто 14-16, чет 14-16
Роберт Љубичић:
TBD

Програм курса

Предавања:Основни појмови у хидраулици. Течење у цевима. Отпори трења и локални отпори. Пумпе и турбине. Кавитација. Течење у отвореним токовима. Једнолико струјање. Благо променљиво неједнолико течење. Благо променљиво неједнолико течење у каналу. Благо променљиво неједнолико течење у природном водотоку. Хидраулички скок. Нагло променљиво неједнолико струјање. Истицање испод уставе. Преливање преко прага, оштроивичног прелива, прелива практичног профила. Слапиште. Преливи: кружни, бочни, са ски одскоком, степенастим брзотоком. Струјање у порозној средини. Основни појмови. Дарсијев закон. Примена дарсијевог закона на једнодимензионална струјања. Филтрација кроз насуту брану. Суфозија и флуидизација.
Вежбе: Вежбе се састоје од решавања десет задатака и мерења у хидрауличкој лабораторији.

Литература

1. Р. Капор, Хидраулика (треће издање), Универзитет у Београду – Грађевински факултет, Београд, 2015 (исправке у књизи).

Испит

Испитна питања за школску 2017/2018: ИСПИТНА ПИТАЊА

Остало