SREN
Додај на насловнуГРФ табла

Циљ предмета

Оспособљавање полазника за учешће у пројектовању и извођењу хидротехничких грађевина (ХГ).

Општи подаци

Степен студија: основне академске

Шифра: Б1Х3ХГ

Врста курса: обавезан

Семестар: 6

Фонд часова: 3+2

ЕСПБ: 6

Условни испити:

Наставно особље

Термини консултацијaНаставници:проф. др Љубодраг Савић

Асистенти:доц. др Бојан Миловановић

Консултације

Љубодраг Савић:
пон 13-14, сре 13-14
Бојан Миловановић:
пон 13-14, сре 13-14

Програм курса

Предавања: Увод у хидротехничке грађевине (ХГ), пројектовање Х.Акумулације.Особености и поделе ХГ. Подлоге за пројектовање ХГ.Бране и пратећи објекти.Гравитационе бетонске бране (ГББ): особености и оптерећења, филтрација у темељима.Гравитационе бетонске бране: прорачун опште стабилности. Гравитационе бетонске бране: димензионисање и обликовање.Конструктивна правила и грађењебетонских брана.Лучне бране.Остали типови бетонских брана.Насуте бране: особености, основне поставке и оптерећења, филтрација. Земљане бране.Бране од каменог набачаја.Конструктивна правила и грађење насутих брана.Остали хидротехнички објекти.

Вежбе: Елаборат састављен од рачунских вежби које прате предавања.

Литература

1. Љ.Савић, Увод у хидротехничке грађевине.

2. Љ.Савић и сарадници, Хидрософт-монографија за хидраулички прорачун ХГ.

3. П.Петровић и Д.Радојевић, Хидротехничке конструкције-примери примене 1.

Испит

Остало