SREN

Основе еколошког инжењерства

Додај на насловнуГРФ табла

Циљ предмета

Циљ предмета је да се студенти упознају са основним принципима заштите животне средине.

Општи подаци

Степен студија: основне академске

Шифра: Б1О1ЕИ, ГРА1ЕИ

Врста курса: обавезан

Семестар: 2

Фонд часова: 2+2

ЕСПБ: 4

Условни испити:

Наставно особље

Термини консултацијaНаставници:в. проф. др Зорана Науновић
в. проф. др Владана Рајаковић-Огњановић
в. проф. др Ненад Јаћимовић

Асистенти:Дамјан Иветић
Роберт Љубичић
Милош Милашиновић

Консултације

Зорана Науновић:
Владана Рајаковић-Огњановић:
уто 10-12, сре 10-12
Ненад Јаћимовић:
уто 13-15, сре 10-11
Дамјан Иветић:
чет 15-16, пет 15-16
Роберт Љубичић:
пет 14-16
Милош Милашиновић:
пон 15-16

Програм курса

Предавања: Уводно предавање. Упознавање са организацијом наставе, условима и начином полагања испита. Основни принципи еколошког инжењерства, одрживо пројектовање. Планета Земља - глобални еколошки проблеми, глобални и локални биланси масе (материје/материјала) и енергије. Минерали, метали, фосилна горива, CO2, вода за пиће, обрадиво земљиште, трендови промене одређених показатеља стања животне средине. Еколошки отисак. Кружење воде – основе хидрологије и „урбано“ кружење воде. Загађење воде и водни ресурси. Проблеми заштите изворишта подземних вода. „Плава“ и „зелена“ вода. Технологија припрема воде за пиће. Системи за пречишћавање отпадних вода. Рециклажа воде у домаћинствима, пољопривреди и индустрији. Аерозагађење и системи за пречишћавање ваздуха. Енергетски ресурси. Обновљиви и необновљиви извори, енергетска ефикасност. Управљање комуналним чврстим отпадом: прикупљање, сортирање, рециклажа. Депоније комуналног чврстог отпада. Бука, утицај на човеково здравље, извори буке и заштита од буке. Законска регулатива у области заштите животне средине. Национална регулатива и директиве ЕУ. Примери Студија утицаја на животну средину.

Вежбе: Израда задатака који прате тематске јединице са предавања.

Литература

1. Науновић, З., Јаћимовић, Н., Костић, Д., Иветић, М., Основе еколошког инжењерства, 2014.

2. Писани наставни материјал и презентације, са предавања на страници предмета..

Испит

Колоквијуми: у току семестра се одржавају 2 колоквијума, на којима се раде теоријска питања и рачунски задаци. Сваки колоквијум носи по 50 бодова, а од тога 25 бодова за теоријска питања и 25 бодова за рачунске задатке. Студенти који на оба колоквијума у збиру скупе 40 и више поена стичу право на потпис.

Испит је јединствен и ради се писмено - теоријска питања и рачунски задаци.

Остало