SREN

Израда и одбрана дипломског рада

Додај на насловнуГРФ табла

Последња објава:


Циљ предмета

Синтеза знања стечених на основним академских студија и развијање способности студената за самосталну израду техничке документације у планирању, пројектовању, изградњи и реконструкцији грађевинских објеката. Такође, циљ израде рада је овладавање техникама припреме документације (писање техничких извештаја и припрема графичких прилога) у складу са захтевима струке и јавног представљања и образлагања резултата рада.

Општи подаци

Степен студија: основне академске

Шифра: ГХА4СП

Врста курса: обавезан

Семестар: 8

Фонд часова: 0+0+0

ЕСПБ: 12

Условни испити: положени сви испити са прве 3 године основних студија

Процедура пријаве и одбране рада

  1. Након разговора са предметним професором, студент одлази у Студентску службу и подноси захтев за одобрење теме,
  2. Захтев стиже до Секретара Катедре који ће га уврстити у дневни ред следеће седнице,
  3. Ментор је дужан да Секретару достави тему задатка која ће бити разматрана на седници,
  4. Након одобрења на седници Секретар Студентској служби враћа одобрен захтев са потписаном темом задатка,
  5. Када студент заврши рад, пре коричења је дужан да у Студентској служби преузме један потписан примерак одобрене теме, ископира га у потребан број примерака, и да га укоричи у текст свог рада,
  6. Примерак са оригиналним текстом се подноси Студентској служби на оверу приликом заказивања јавне одбране (у случају Мастер рада, потребно је да пре овог корака достави рад на увид код Секретара заједно са CD-ом на коме се налази PDF фajл рада),
  7. Том приликом кандидат добија 3 папира – Записник са јавне одбране, Извештај комисије и списак испита са просечном оценом у току студирања,
  8. Комисија је дужна да по завршеној одбрани рада попуни Записинк и Извештај и да ископира Записник,
  9. Оригинал Записника се предаје Студентској служби након одбране а фотокопија Записника, оригинал Извештаја и списак испита се достављају секретару.

Документа

Правилник о изради дипломског рада