SREN

Детерминистички хидролошки модели

Додај на насловнуГРФ табла

Циљ предмета

Разумевање концепта хидролошког моделирања у историјском контексту и примена одабраних савремених модела.

Општи подаци

Степен студија: докторске

Шифра: ГРД1ДХ

Врста курса: изборни

Семестар: 2

Фонд часова: 4+0+2

ЕСПБ: 8.5

Условни испити:

Наставно особље

Термини консултацијaНаставници:в. проф. др Јасна Плавшић
в. проф. др Милош Станић

Консултације

Јасна Плавшић:
чет 12-14
Милош Станић:

Програм курса

Предавања: Основни принципи процеса падавине-отицај и његовог моделирања. Историјски осврт. Улазни подаци. Концептуални модели. Физички засновани дистрибуирани модели. Оцена параметара модела и анализа неизвесности. Примене.

Литература

1. Јовановић, С., (1990) Параметарска хидрологија, скипта за последипломске студије, Грађевински факултет, Београд.

2. Beven, K., (2001) Rainfall-runoff modelling – The Primer, Wiley.

3. Chow, V.T, Maidment, D.R. and Mays, L.W., (1988) Applied Hydrology, McGraw Hill.

4. Lynsley, R.K., Kohler, M.A. and Paulhus, J.H.L., (1982) Hydrology for Engineers, McGraw Hill..

Испит

Остало