SREN

Анализа ризика и поузданости у грађевинарству

Додај на насловнуГРФ табла

Циљ предмета

Оспособљавање кандидата за увођење и коришћење пробабилистичког приступа у решавање проблема грађевинарства.

Општи подаци

Степен студија: докторске

Шифра: ГРД1РП

Врста курса: изборни

Семестар: 1

Фонд часова: 4+0+2

ЕСПБ: 8.5

Условни испити:

Наставно особље

Термини консултацијaНаставници:в. проф. др Јасна Плавшић
в. проф. др Јован Деспотовић

Консултације

Јасна Плавшић:
чет 12-14
Јован Деспотовић:

Програм курса

Предавања: Основни појмови из вероватноће. Случајне променљиве и њихова својства. Расподеле вероватноће. Методе естимације и тестирања. Корелација и регресиона анализа. Анализа учесталости појаве екстремних догађаја. Анализа ризика и поузданости.

Литература

1. Kattegoda, N.T. and Rosso R, (1997) Statistics, Probability and Reliability for Civil and Environmenal Engineers, McGraw-Hill..

Испит

Остало