SRPSKI / ENGLISH

Srpsko društvo za hidraulička istraživanja i Srpsko društvo za hidrologiju

18. Naučno savetovanje SDHI i SDH

Od 25. do 26. oktobra 2018. godine u Nišu


Naslovna Teme Odbori Slanje radova Registracija Smeštaj Kontakt
Teme savetovanja
 • Hidrotehnički objekti
 • Numerički modeli u hidrotehnici
 • Rečna hidraulika
 • Zaštita od poplava
 • Hidraulika podzemnih voda
 • Merenja u hidrotehnici
 • Hidroenergetika
 • Uticaj hidrotehničkih objekata na životnu sredinu
 • Komunalna hidrotehnika
 • Deterministički hidrološki modeli
 • Hidrologija za obnovljive izvore energije
 • Hidrologija velikih voda
 • Padavine kao ulaz za hidrološke analize
 • Uticaj klimatskih promena na vodne resurse
 • Ekohidraulika i ekohidrologija
 • Upravljanje čvrstim otpadom
 • Integralno upravljanje vodama

Autori mogu slati radove prema ovim temama, ali i predložiti i druge teme koje imaju veze sa hidraulikom i hidrologijom.

Program:
Program savetovanja Detaljan program po sesijama
Uputstva za autore:
Uputstvo za pisanje radova
Uputstvo za poster prezentacije
Program Program - detaljno Registracija Ponovljeni prvi poziv Korisničko uputstvo za EasyChair Šablon za pisanje radova
Značajni datumi:

Prijem apstrakata radova:

do 15.04.2018.

Informacija o prihvatanju apstrakta radova:

do 15.05.2018.

Prijem radova:

do 01.09.2018.

Registracija učešća:

do 15.10.2018.

Savetovanje:

25-26.10.2018.

Kontakt e-mail:

sdhi.sdh@grf.bg.ac.rs