SRPSKI / ENGLISH

Srpsko društvo za hidraulička istraživanja i Srpsko društvo za hidrologiju

18. Naučno savetovanje SDHI i SDH

Od 25. do 26. oktobra 2018. godine u Nišu


Naslovna Teme Odbori Slanje radova Registracija Smeštaj Kontakt
Smeštaj

18. savetovanje Srpskog društva za hidraulička istraživanja i Srpskog društva za hidrologiju (SDHI-SDH) će se održati 25. i 26. oktobra 2018. godine u hotelu Aleksandar.

Organizatori su u dogovru sa hotelom Aleksandar obezbedili povlašćene cene smeštaja za učesnike 18. savetovanja SDHI-SDH, koje za smeštaj na bazi polupansiona iznose:

  • Smeštaj u jednokrevetnoj sobi: 38 evra
  • Smeštaj u dvokrevetnoj sobi: 28 evra po osobi.

Ovi troškovi uključuju boravišnu taksu, koja iznosti 1,7 evra dnevno po osobi. Kako bi se obezbedio smeštaj po povlašćenim cenama, neophodno je da zainteresovani kontaktiraju hotel i da prilikom rezervacije naglase da su učesnici 18. savetovanja SDHI-SDH. Rezervacija smeštaja putem različitih on-line servisa ne garantuje povlašćene cene. Moguća je i doplata za smeštaj na bazi punog pansiona, koju zainteresovani mogu da regulišu direktno sa hotelom.

Obroci u hotelu Aleksandar su na bazi švedskog stola. Svi učesnici savetovanja koji plate kotizaciju imaju obezbeđenu svečanu večeru 25. oktobra. Doplata za svečanu večeru za osobe u pratnji učesnika savetovanja iznosi 20 evra i ovi troškovi se regulišu direktno sa hotelom.

Svi troškovi se obračunavaju po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Ukoliko žele, učesnici savetovanja mogu potražiti smeštaj i u drugim hotelima u okolini, s tim da Organizatori savetovanja ne garantuju povlašćene cene smeštaja. Neki od hotela su:

Program:
Program savetovanja Detaljan program po sesijama
Uputstva za autore:
Uputstvo za pisanje radova
Uputstvo za poster prezentacije
Program Program - detaljno Registracija Ponovljeni prvi poziv Korisničko uputstvo za EasyChair Šablon za pisanje radova
Značajni datumi:

Prijem apstrakata radova:

do 15.04.2018.

Informacija o prihvatanju apstrakta radova:

do 15.05.2018.

Prijem radova:

do 01.09.2018.

Registracija učešća:

do 15.10.2018.

Savetovanje:

25-26.10.2018.

Kontakt e-mail:

sdhi.sdh@grf.bg.ac.rs