SRPSKI / ENGLISH

Srpsko društvo za hidraulička istraživanja i Srpsko društvo za hidrologiju

18. Naučno savetovanje SDHI i SDH

Od 25. do 26. oktobra 2018. godine u Nišu


Naslovna Teme Odbori Slanje radova Registracija Smeštaj Kontakt
Registracija učešća

Molimo vas da popunite PRIJAVNI FORMULAR najkasnije do 15. oktobra 2018. i tako omogućite efikasnu organizaciju savetovanja.

Organizatori posebno pozivaju studente osnovnih, master i doktorskih studija da učestvuju u savetovanju. Studenti su oslobođeni plaćanja kotizacije.

Kotizacija za učešće

Kotizacija za učešće na 18. savetovanje SDHI-SDH iznosi 12.000 RSD i obuhvata troškove materijala: Zbornik radova na CD-u, svesku i olovku), osveženje u pauzama i Svečanu večeru koja će se održati 25. oktobara u hotelu Aleksandar.

Kotizacija se može platiti preko računa ili plaćanjem na licu mesta pri registraciji. Pri popunjavanju prijavnog formulara, obavezno je naznačiti koji od ova dva vida plaćanja želite.

Neophodni podaci za uplatu preko računa su:

  • Primalac: Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu
  • Broj računa: 840-1437666-41
  • PIB: 100251144
  • Poziv na broj: 431191
  • Predmet uplate: Kotizacija za 17. naučno savetovanje SDHI i SDH za (navesti imena svih učesnika za koje uplaćujete)

Ukoliko uplatu izvršite neposredno pre savetovanja, molimo vas da na savetovanje ponesete potvrdu o uplati.

Program:
Program savetovanja Detaljan program po sesijama
Uputstva za autore:
Uputstvo za pisanje radova
Uputstvo za poster prezentacije
Program Program - detaljno Registracija Ponovljeni prvi poziv Korisničko uputstvo za EasyChair Šablon za pisanje radova
Značajni datumi:

Prijem apstrakata radova:

do 15.04.2018.

Informacija o prihvatanju apstrakta radova:

do 15.05.2018.

Prijem radova:

do 01.09.2018.

Registracija učešća:

do 15.10.2018.

Savetovanje:

25-26.10.2018.

Kontakt e-mail:

sdhi.sdh@grf.bg.ac.rs