SRPSKI / ENGLISH

Srpsko društvo za hidraulička istraživanja i Srpsko društvo za hidrologiju

18. Naučno savetovanje SDHI i SDH

Od 25. do 26. oktobra 2018. godine u Nišu


Naslovna Teme Odbori Slanje radova Registracija Smeštaj Kontakt

Cilj savetovanja

Savetovanja Srpskog društva za hidraulička istraživanja i Srpskog društva za hidrologiju održavaju se od 1954. godine. Na njima se šira naučna i stručna javnost upoznaje sa aktuelnim problemima i dostignućima iz oblasti hidraulike i hidrologije.

Savetovanje će biti organizovano uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.


Vreme i mesto održavanja

Savetovanje će se održati od 25. do 26. oktobra 2018. godine, u Nišu u hotelu „Aleksandar“ (hotel-aleksandar.com). Uslovi i cene smeštaja biće dati naknadno na internet strani savetovanja.


Jezik savetovanja

Službeni jezici savetovanja su srpski, jezici bivših jugoslovenskih republika i engleski. Radovi se mogu pisati ćiriličnim i latiničnim pismom.

Usluge simultanog prevođenja neće biti dostupne na savetovanju.


Prijava apstrakata i slanje radova

Apstrakti za savetovanje se mogu dostaviti do 15. aprila 2018. godine preko platforme EasyChair na linku 18. savetovanja SDHI-SDH. Za to je neophodno da autori otvore nalog na ovom servisu i tamo postave svoje apstrakte i radove. Detaljna uputstva za otvaranje naloga i korišćenje EasyChair platforme mogu se pronaći OVDE. Naučni odbor će pregledati sve prispele apstrakte i doneti odluku o njihovom prihvatanju do 15.05.2018. godine. Autori prihvaćenih apstrakata mogu dostaviti cele radove do 1. septembra 2018. godine. Detaljna uputstva o pripremi i prezentaciji celih radova biće data u narednim saopštenjima.

Svi radovi će biti recenzirani, a prihvaćeni radovi biće objavljeni u elektronskom zborniku radova sa ISBN brojem.


Studenti i mladi istraživači

Organizatori posebno pozivaju studente osnovnih i master studija, kao i doktorande i mlade istraživače do 35 godina da učestvuju u radu konferencije.

Predviđene su nagrade za najbolje radove u kategorijama studenata i mladih istraživača.

Za studentske radove predviđena je posebna sesija. Nastavnici na fakultetima se pozivaju da motivišu studente tokom izrade završnih radova za pripremu i slanje radova na savetovanje. Studenti su oslobođeni plaćanja kotizacije.


Prateći sadržaji

Organizatori pozivaju institucije, preduzeća, proizvođače merne opreme, autore i distributere softvera i druge da se obrate organizatorima ukoliko su zainteresovani za održavanje prezentacija, poster sesija, radionica ili obuka za softver.

Program:
Program savetovanja Detaljan program po sesijama
Uputstva za autore:
Uputstvo za pisanje radova
Uputstvo za poster prezentacije
Program Program - detaljno Registracija Ponovljeni prvi poziv Korisničko uputstvo za EasyChair Šablon za pisanje radova
Značajni datumi:

Prijem apstrakata radova:

do 15.04.2018.

Informacija o prihvatanju apstrakta radova:

do 15.05.2018.

Prijem radova:

do 01.09.2018.

Registracija učešća:

do 15.10.2018.

Savetovanje:

25-26.10.2018.

Kontakt e-mail:

sdhi.sdh@grf.bg.ac.rs