ТР37010 - Системи за одвођење кишних вода као део урбане и саобраћајне инфраструктуре

Статус: Активан
Тип: Пројекат технолошког развоја (ТР)
Руководилац: доц. др Ања Ранђеловић
Година почетка: 2010
Трајање: -
Вредност пројекта: 123 456 евра
Партиципанти: Грађевински факултет Београд (ГРФ)
Институт „Јарослав Черни“ (ИЈЧ)
Србијаводе (СВ)

Опис

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Списак истраживача

# Име и презиме Звање Институција
1 Ања Ранђеловић доц. др ГРФ
2 Душан Продановић проф. др ГРФ
3 Душан Костић научни сарадник ИЈЧ